De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikeldonderdag, 14 maart 2013

Kabinet loopt op dun koord in de senaat
De PvdA stemde dinsdag in de Eerste Kamer keurig voor de plannen van minister Blok over het scheefwonen, maar daar leek het eventjes niet op. Senator Adri Duivesteijn had voor het debat nog gezegd dat Bloks plannen ondoordacht zijn. Niet zozeer het inkomensafhankelijk maken van de huurprijs, als wel de op handen zijnde verhuurdersheffing. Hij vreesde dat woningcorporaties dan geen ruimte meer hebben om te investeren, vooral in krimpgebieden. Omdat beide maatregelen met elkaar samenhangen liet Duivesteijn in het midden of zijn fractie de wet over de huurverhoging wel of niet ging steunen.
Uiteindelijk deed hij dat wel. Duivesteijn is ervaren genoeg om bij zijn eerste echte optreden in de Eerste Kamer niet meteen al een minister van zijn eigen coalitie in verlegenheid te brengen. Om daarmee ook de samenwerking in het kabinet tussen VVD en en zijn eigen PvdA in gevaar te brengen. De PvdA stemde voor nadat Blok verzekerde dat die ruimte voor investeringen er wel degelijk is.
Het was een kwestie van even de spierballen tonen, zonder dat er echt een rel ontstond. Intussen is er bij de oppositie wel wat onrust ontstaan. Een maand geleden ging Blok nog met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP in overleg om zijn woonplannen aan te passen. Dit resulteerde in het Woonakkoord, dat nodig was omdat VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. De drie fracties staken hiermee hun nek uit en dat zou dan zomaar voor niets zijn geweest door een weigering van de PvdA in de senaat?
Tja, dat zou kunnen. De Eerste Kamer is nu eenmaal een zelfstandig instituut. De regering is gevormd op basis van een regeerakkoord met de Tweede Kamer, niet met de Eerste Kamer. Daarom vonden VVD en PvdA het in de formatie ook geen probleem dat ze samen in de Eerste Kamer een minderheid vormen. Dat komt wel goed, dachten ze. Niet dus, want in dit geval geldt de ‘IJzeren wet’ van voormalig PvdA-senator Han Noten: ‘Een fractie in de Eerste Kamer zal een regering nooit aan een meerderheid helpen als haar partijgenoten in de Tweede Kamer tegen het betreffende wetsvoorstel hebben gestemd’. En dus was het Woonakkoord nodig.
Maar nu is er nog een tegenvaller: een fractie in de Eerste Kamer is niet verplicht voor een wetsvoorstel te stemmen als de partijgenoten in de Tweede Kamer zich hier in een akkoord aan gecommitteerd hebben. Het gebeurt wel eens dat een fractie een voorstel van een minister van de eigen partij afkeurt. Al is de senaat politiek genoeg om dat nooit te doen bij een kernpunt van het kabinetsbeleid. Want als Duivesteijn had doorgezet was de kans groot dat Stef Blok zich gedwongen voelde om op te stappen. Maar, zoals de PvdA’er liet zien, kunnen coalitiefracties in de Eerste Kamer wel hun tanden laten zien en zo bewindspersonen dwingen om concessies of toezeggingen te doen. Voormalig CDA-senaatsfractievoorzitter Ad Kaland schoof destijds zijn kritiek over het beleid van het derde kabinet-Lubbers niet onder stoelen of banken.
Het kabinet loopt in de Eerste Kamer op een dun koord. Niet alleen met de oppositiefracties in de senaat moet voorzichtig omgegaan worden, ook de eigen partijgenoten kunnen nog erg lastig worden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties