De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Geloof & Kerkdonderdag, 14 maart 2013

Franciscus I: een met de armen

Geen auto, geen chauffeur, nee de nieuwe paus Franciscus nam in de wereldstad Buenos Aires veelvuldig de metro. En zijn lievelingspriesters zijn de priesters die werken in de krottenwijken.

Lodewijk Born
Wout van Laar, voormalig directeur van de Nederlandse Zendingsraad, woonde een tijdlang in Zuid-Amerika. Hij was zendingspredikant in Chili in de jaren 1983 tot 1988, tijdens de dictatuur van Pinochet. Van Laar is zeer opgetogen dat de kardinalen de keuze hebben laten vallen op aartsbisschop Bergoglio, een man die zich in Buenos Aires altijd onder het gewone volk begaf. ,,Dat typeert deze paus.’’
,,Toen ik hoorde dat het een Argentijnse paus was én vervolgens dat de man de naam kiest van Sint-Francicus van Assisi die in de armen Christus ontmoette, dan wekt dat verwachtingen. Die keuze behelst een programma. De Argentijn staat in zijn eenvoudige levensstijl dicht bij de mensen. Hij heeft geen auto, geen chauffeur en reist met de metro. Franciscus I zou de paus van de armen kunnen worden.’’
De lievelingspriesters van Jorge Mario kardinaal Bergoglio S.J zijn de priesters die werken in de krottenwijken van Argentinië. ,,Velen heeft hij er zelf opgeleid.’’ Typerend vond Van Laar ook de woorden uit de toespraak van paus Franciscus I, waarin hij aangeeft dat de kardinalen hem van de einden der aarde hebben gehaald om bisschop van Rome te worden. ,,Eindelijk erkenning van de kerk in Latijns-Amerika, het werelddeel met het grootste aantal katholieken, tegelijk een emotionele ervaring voor alle katholieken op de continenten buiten Europa.’’

Revolutie

In de Rooms-Katholieke Kerk is zijn benoeming ,,een revolutie’’, zo durft de oud-voorman van de Nederlandse Zendingsraad wel te stellen. ,,Bijna altijd zijn het Italiaanse pausen - lees Europeanen - geweest die de kerk hebben geleid. Nu is er iemand van búiten het continent. Interessant is dat hij wel wortels heeft in Italië. Je kon merken dat de Italianen zich door zijn benoeming ook een beetje vereerd voelden. Zo zou Franciscus I een brug kunnen slaan tussen het Europese Italiaanse katholicisme en Zuid-Amerika.’’
Van Laar is diverse keren in Argentinië geweest. Drie jaar geleden bezocht hij Buenos Aires in het kader van de eeuwviering van de Wereldzendingsconferentie van Edinburgh. Eerder woonde hij daar een bijeenkomst bij Latijns-Amerikaanse Raad van Kerken. ,,Ook onder de evangelicalen daar zal er een gevoel van verrassing zijn. Mijn vrienden René Padilla en Samuel Escobar van de beweging Clade V zullen zich met hun onvermoeibare inzet onder de armen sterk herkennen in het programma van de nieuwe paus. Zij spreken al tientallen jaren over het Evangelie van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Sint-Franciscus staat ook in die kring in hoog aanzien.’’
Volgens Van Laar merk je aan het grondvlak, aan de basis, steeds minder van de tegenstellingen tussen de (evangelische) protestanten en de Rooms-Katholieke Kerk . ,,De oude tegenstellingen zijn er niet meer. Er is een gezamenlijke inzet tegen armoede en onrecht, vanuit een gedeelde passie voor recht.’’
Interessant is dat de nieuwe paus sociaal progressief is. Van Laar proeft nu al dat de sjibbolets rond thema’s als homoseksualiteit en abortus door de warme menselijkheid en geloofwaardige inzet voor de armen minder aandacht krijgen.
In de commentaren komt ook naar voren dat niemand rekening hield met de keuze voor deze kardinaal. ,,In bijna evangelische termen hoor je katholieken er verwonderd over praten dat de bijzondere pauskeuze resultaat is van de Heilige Geest die een verrassende regie voert. De keuze van paus Franciscus I en de reacties daarop geven mij een beetje het gevoel dat hij ook mijn paus is, een man door wie God de wereldkerk best eens veel zou kunnen schenken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties