De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkdonderdag, 4 april 2013

Gezamenlijk bidden met moslims moeilijk
Utrecht | De vraag of christenen en moslims in dezelfde God geloven moet niet het voornaamste gesprekspunt zijn tussen kerk en moskee. Dat stelt de vervolgnota Integriteit en Respect, die de synode van de PKN op 26 april bespreekt. De nota is een vervolg op de islamnota die de synode in november 2010 aanvaardde.
Wat betreft de vraag of christenen en moslims in dezelfde God geloven stelt de nieuwe nota: er is ,,in de christelijke en de islamitische traditie één God, de God die Abraham heeft geroepen om Hem alleen te dienen en alle afgoden achter zich te laten. Belangrijker is echter de vraag: wie is de God die wij belijden?” Deze vraag is breder en speelt ook een rol in intern kerkelijke gesprekken.
De islamnota uit 2010 werd na enkele aanpassingen, unaniem aanvaard als „bouwsteen” voor beleid. Wel werd afgesproken dat opmerkingen van christelijke, joodse en islamitische organisaties in een vervolgnota zouden worden verwerkt. Slechts een kwart van de ongeveer veertig partners die om een reactie werden gevraagd reageerde, meldt de vervolgnota teleurgesteld. Uit islamitische kring kwam in eerste instantie slechts één reactie. Wel ontving de PKN spontaan reacties van diverse kanten.
Bij de synodebespreking van de eerste nota werden vooral vragen gesteld over gezamenlijk bidden van christenen en moslims bij interreligieuze ontmoetingen. Ook latere reacties op de nota gingen daarop in. Impliceert deelname van een christen aan de salaat, het gebed als pilaar van de islam, niet dat hij moslim wordt? was een vraag die bij de PKN binnenkwam. Onderdeel van dit gebed is namelijk de islamitische geloofsbelijdenis dat er geen God is dan God alleen en dat Mohammed zijn profeet is. Maar, stellen de schrijvers van de vervolgnota, tegelijk kan bidden in Jezus’ naam voor een moslim betekenen dat hij geen moslim meer is. Hij verbindt zich aan het geloof in Jezus Christus. De vervolgnota raadt mede daarom aan ,,in gezamenlijke bijeenkomsten van christenen en moslims (biddend) teksten te lezen die uit een van beide tradities afkomstig zijn maar ook binnen de andere traditie kunnen worden herkend”. De nota sluit af met een ‘positiebepaling’, die als kader voor verder beleid kan dienen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Wanneer een religie het bestaan van Jezus Christus als Middelaar en Zaligmaker loochent, is er geen sprake meer van dezelfde God. Ik vind het een zeer gevaarlijke ontwikkeling als de PKN meent samen met de islam te kunnen bidden tot de zogenaamde zelfde God. De islam wil wereldoverheersing als is dat dan niet op een normale manier kan, dan maar met het zwaard. Niet doen.

Dr. Henk Askes, Vriezenveen - woensdag, 10 april 2013


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties