De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikelvrijdag, 31 mei 2013

De school en de blik op het werkveld
Een generatie die in angst leeft”, zo omschreef de Italiaanse minister Enrico Giovanni gisteren de Europese jongeren. Hij deed samen met zijn collega’s uit Frankrijk en Duitsland de oproep om harder te strijden tegen jeugdwerkloosheid. Die is de afgelopen jaren zo hoog geworden dat het een ,,rechtstreekse bedreiging is van de Europese eenwording”, zei de Duitse minister Wolfgang Schäuble.
De jongeren van nu vormen de best opgeleide generatie ooit. Maar een groot deel van hen kan niets met de diploma’s en belandt vanuit de schoolbank rechtstreeks op de bank bij moeder thuis. Dat geldt voor een op de vier jongeren in de Eurozone. In Spanje en Griekenland zit zelfs meer dan de helft van wie vijfentwintig jaar of jonger is, werkloos thuis. In Nederland schommelt het percentage jeugdwerklozen rond de 15 procent.
De gevolgen zijn vaak ingrijpend en langdurig: demotivatie, sociale en maatschappelijke isolatie, een afkeer van politiek, een permanente carričreachterstand en dus ook een inkomensachterstand die nooit meer ingehaald wordt, een langdurig beroep op uitkeringen enzovoorts.
Op de Europese begroting is voor de komende zeven jaar zes miljard euro vrijgemaakt voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Het is de vraag of dat zoden aan de dijk zet, want zulke investeringen aan de ene kant van de weegschaal worden vergezeld van bezuinigingen aan de andere kant. Nederland alleen al moet bijvoorbeeld eenzelfde bedrag van zes miljard bezuinigen in één jaar, zo heeft de Europese Commissie deze week voorgeschreven.
De regering trok begin dit jaar vijftig miljoen euro uit voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. De helft is bestemd om studenten in het mbo na hun afstuderen nog wat langer op school te houden. De andere helft moet de overgang van school naar werk vergemakkelijken, bijvoorbeeld via ‘startersbeurzen’ of ‘jongerenloketten’.
Maar dat is niet genoeg. Vijftig miljoen klinkt als veel, maar zowel de vakbonden als de VN-organisatie voor arbeid ILO noemen de maatregelen om jeugd aan werk te helpen ver beneden de maat. Een snelle oplossing of alomvattend plan ligt dus niet in het verschiet. Daar is domweg niet genoeg geld voor.
Het is niet verwonderlijk dat Werner Hoyer, hoofd van de Europese Investeringsbank, de verantwoordelijkheid legt bij het midden- en kleinbedrijf. Dat is meestal de toegangspoort tot de arbeidsmarkt voor jongeren, stelt hij. Datzelfde zei ook Mirjam Sterk, oud-parlementariër voor het CDA. Ze is voor twee jaar aangesteld als landelijk ambassadeur jeugdwerkloosheid en in die hoedanigheid was ze gisteren op werkbezoek in Fryslân en Groningen. Alleen in hechte contacten tussen scholen en bedrijven schuilen mogelijkheden, beklemtoonde ze.
Het is zeker een sleutel naar meer werk voor meer jongeren. Veel scholen hebben zich jarenlang te sterk geconcentreerd op het binnenhalen van leerlingen en studies ontwikkeld die meer aansluiten bij wat jongeren leuk dan wat bedrijven in de regio nu en in de toekomst nodig hebben. Geen enkele school kan naadloos aansluiten bij een meebewegen met de arbeidsmarkt, maar het contact met de werkvloer kan in de meeste gevallen nog een stuk intensiever dan nu het geval is.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties