De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Hoofdartikelmaandag, 9 september 2013

Uitspraak Hoge Raad komt hard aan
De uitspraak van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica is hard aangekomen bij de regering en bij betrokkenen bij de Nederlandse militairen in voormalig Joegoslavië. Niet alleen van ons land, maar ook van andere landen. Een van de belangrijkste uitspraken van de hoogste rechter is dat de staat verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen die de dood van drie mannen betekenden omdat de regering controle uitoefende over de militaire leiding in de enclave Srebrenica. En die leiding heeft een onrechtmatige daad gepleegd door de mannen onvoldoende te beschermen.
De uitspraak van de Hoge Raad moet op de consequenties nog worden bestudeerd; die uitspraak zal in ieder geval gevolgen hebben voor de manier waarop landen meedoen aan vredesmissies of andere vormen van militaire handelingen in opdracht van de Verenigde Naties. De uitspraak heeft internationale betekenis, al wil dat niet zeggen dat de conclusies die de Nederlandse Hoge Raad heeft getrokken met in achtneming van internationale verdragen door andere landen worden overgenomen.
Voor Nederland kan de uitspraak in ieder geval heel veel betekenen. Bijvoorbeeld voor de wijze waarop de regering verantwoordelijkheid neemt voor handelingen van haar militairen in relatie tot de gezagsstructuur van militaire operaties. Onder welke voorwaarden wil Nederland militairen naar internationale missies te sturen? Duidelijk is dat de staat niet automatisch immuum is voor rechtsvervolging als die onder de vlag van VN militairen uitstuurt.
De uitspraak van de Hoge Raad is een enorme opluchting voor nabestaanden van slachtoffers van de gebeurtenissen in en rond de enclave. Ze hebben recht gezocht en recht gekregen. Op dat punt heeft de staat de plicht om ruimhartig te zijn richting de klagers, die tegen alles in hebben doorgezet in de rechtspleging. De staat dreigt zich als verliezer op te stellen, terwijl de staat principieel verheugd moet zijn over de uitspraak waarmee de klagers recht is gedaan.
De discussie over de uitspraak leidt ongetwijfeld tot politieke discussies. Die zijn terecht, maar die mogen niet in de plaats komen van het beleven en uitspreken van treurnis over de handelingen van Dutchbat. De oproep van politieke partijen dat de staat excuses moet aanbieden steekt flauw af tegen waar het de rechtszaak om ging. Die heeft duidelijk gemaakt dat uitzending van militairen verregaande consequenties heeft. Dat was ook al een les van Srebrenica, maar die is door de uitspraak versterkt bevestigd.
Die consequenties betreffen de daden van Nederlandse militairen en hun ledinggevenden. De Hoge Raad heeft bevestigd dat Nederlandse leidinggevende militairen onrechtmatig hebben gehandeld door de mannen onvoldoende te beschermen. Den Haag had effectieve controle op de Nederlande militairen en is dus aansprakelijk voor de daden van de militairen.
De uitspraak raakt de betrokken militairen in Srebrenica. Het hoofdstuk van hun leven dat al zo veel heeft betekend, kreeg nog weer een vervolg. Maar zij kunnen dat vervolg in ieder geval nog beleven - de drie moslimmannen niet.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Gekke wereld eigenlijk.
Denk dat de hoge raad weinig weet van een oorlog.
Willen en kunnen.
Bescherming bieden.
Of je nu kunt of niet.
Zijn ze gek geworden.

roland, leeuwarden - donderdag, 12 september 2013


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties