De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkmaandag, 9 september 2013

Bijbels tegengif tegen platte visie van Rutte
Lodewijk Born
In de Bijbel worden geen beleidsplannen geschreven, maar verhalen verteld. Verhalen die kunnen raken aan onze verhalen. Maar ook zomaar als een vreemde gast bij ons binnendringen om ons wakker te schudden. Ons te ontregelen en ons onrustig te maken’’, aldus ds. Ad van Nieuwpoort.
Het zijn deze verhalen die staan in het boek Tegengif. Profetische berichten uit 1 & 2 Koningen van de hand van Ad van Nieuwpoort en Marco Visser. Het werd vrijdagmiddag gepresenteerd in het Bijbels Museum in Amsterdam. Het is volgens Van Nieuwpoort ,,hoog tijd om weer eens op verhaal te komen. Terug te keren naar de sensitiviteit van het bijbelse vocabulaire.’’ De Bijbel is namelijk nog altijd een visionair boek, zo vindt Van Nieuwpoort.
En heel anders van inslag dan hoe in de politiek over visie gesproken wordt. ,,Voor premier Rutte is een visie, zoiets als een beleidsplan. Een soort beginselverklaring waar je eindeloze vergaderingen over moet houden om het eens te worden. Een stapel woorden die in bureaula verdwijnt. Het woord visie is vandaag gereduceerd tot een papieren overeenstemming. Dat is veelzeggend blijkbaar onze associatie geworden.’’
Via De Nieuwe Bijbelschool, waar Van Nieuwpoort een van de initiatiefnemers van is, heeft hij gemerkt dat veel mensen niet zitten te wachten op een dergelijke benadering. Onder meer in het Bijbels Museum kwam men samen met de bijbelklassen. ,,We hebben hier al geregeld gezeten om in kleine groepen bijbelteksten te lezen. En daar gaan we mee verder. Ook op andere plaatsen in het land. Want we geloven dat aloude verhalen ons iets te zeggen hebben. Nee, geen oneliners, geen snelle happen. Maar ze leren ons misschien wel even tot tien te tellen en geduldig te oefenen met de vraag: waar was het eigenlijk allemaal om begonnen? Met mij, met deze wereld? En met welk visioen leef ik? Het blijkt hard nodig, als we Rutte mogen geloven. Niet alleen in de kerk, maar ook zeker daarbuiten. Er wordt naar uitgezien, zo merken we.’’ De samenwerking tussen De Nieuwe Bijbelschool en het Bijbels Museum wordt verder uitgebreid, zo vertelde Van Nieuwpoort. Er zullen symposia worden georganiseerd, boekpresentaties en bijbelklassen. Allemaal bijeenkomsten rondom de vraag naar de actuele zeggingskracht van de Bijbel.
In het najaar staan de verhalen over Elia en Elisa op het oecumenisch leesrooster. Tegengif biedt, naast een nieuwe vertaling van de teksten, een tegendraadse toelichting. In 2011 verscheen van de hand van Van Nieuwpoort In Babel, actuele bespiegelingen bij het profetenboek Ezechiël (Skandalon).
Ds. Karin van den Broeke (preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland) en Hanna Rijken (aankomend predikant en wetenschapper aan de Protestantse Theologische Universiteit) namen het eerste exemplaar van Tegengif in ontvangst. ,,Van Nieuwpoort en Visser laten zien dat de bekende verhalen ons meer te zeggen hebben dan we tot dusver dachten’’, aldus Van den Broeke, ,,het boek leest als een roman’’.
* Tegengif: Profetische berichten uit 1 en 2 Koningen. Ad van Nieuwpoort en Marco Visser. Skandalon. 96 pagina’s. Prijs 14,50 euro

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties