De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Sportmaandag, 9 september 2013

Boegbeeld Daniël Iseger pakt ook koningstitel in Marsum
Rynk Bosma
Marsum | Het net niet en net wel-gehalte lag gisteren op de uitnodigingspartij van KV Foarút uit Marsum voor heren hoofdklassers wel akelig dicht bijelkaar. Met alle hout aan de telegraaf was het in de finale uitgerekend de beste kaatser van de dag, Taeke Triemstra, die geen antwoord had op de flitsende opslag van Tjisse Steenstra en dat betekende net wel voor hem, Hendrik Bouwhuis en ‘captain’ Daniël Iseger.
Dat gebeurde in een enerverende finale tegen Bauke en Taeke Triemstra en Pier Piersma. De beste man van de dag werd het na afloop even te veel, na een toch wel emotionele week voor beide Triemstra’s nu zij voor het eerst sinds mensenheugenis de vertrouwde figuur Reinder Triemstra langs het veld moesten missen, omdat hij in het ziekenhuis ligt met gezondheidsproblemen.
Ook werd na afloop duidelijk hoe juist de keuze van LKC uit Leeuwarden is om Daniël Iseger uit te kiezen als boegbeeld voor de historische, honderdste Oldehovepartij. De troostende omhelzing na afloop van vrije formatiegenoot Taeke Triemstra had een ondertoon van gunnen, misschien wel meer gunnen op deze dag dan hij het zichzelf gunde, ook al zeg je dat als kaatser natuurlijk nooit hardop. ,,Natuerlik wolle je elke kear winne, en úteinlik keatse je ek dêrom. Mar nei sa’n wike foar de beide Triemstra’s snap ik dy emosjonele lading hiel goed. Sjoch Taeke wie hjoed de bêste keatser fan de dei, trouwens ek fan it seizoen. En dan ûntglipt it him op it nipperke.’’
Die finale had overigens af en toe het karakter van één tegen drie en misschien gaf dat ook net de doorslag. Na een eerste buitenslag van Bauke Triemstra op 6-6 en nog een bovenslag op 6-4 van de latere koning was het 2-0. Taeke Triemstra mocht daarna met wisselend succes elf maal achter elkaar opslaan, 3-2. Toen werd een mogelijke ‘alles-aan-de-hang-partij’ zichtbaar hoewel een uitstekende Bouwhuis dat op 5-4 en 6-4 met een kleine kaats had kunnen voorkomen, maar dat slaagde niet.
Het lot was de latere winnaars ook gunstiger gezind dan het partuur van Triemstra. Waar de winnaars een staand nummer hadden, was het voor de premiewinnaars alle hens aan dek tegen Gert-Anne van der Bos, Alle Jan Anema en Thomas van Zuiden. Het was tot vier eersten stuivertje wisselen waarna opnieuw de voorbest opslaande Taeke Triemstra het verschil maakte door op 4-4 en 6-6 één van zijn zes bovenslagen te plaatsen. Op 5-4 en 6-4 kon Ale Jan Anema de kaats niet passeren.
Toevalligerwijze was het ook 5-4 en 6-4 in de tweede omloop tussen Hendrik Tolsma, Renze Hiemstra en Patrick Scheepstra tegen het trio Tjisse Steenstra toen Tolsma op die stand het perk miste. Iseger legde in deze partij een stevige basis voor zijn latere koningstitel met een zestal bovenslagen en slechts één misser aan de opslag, het handelsmerk de laatste jaren voor de robuuste Goutumer. Een perfecte mentor voor zijn jeugdige maten en als hij al eens kwaad wordt dan is het op zichzelf bij een in zijn ogen onnodige kwaadslag uit het achterperk.
Dit blijvend vertrouwen in zijn maten zorgde in de finale voor een opbloeiende Tjisse Steenstra die in de slotpartij zo ijzersterk opsloeg dat hij even een geduchte concurrent leek voor de koningstitel. Gelukkig was de commissie zo wijs de kaatsers te beoordelen naar een hele dag en zo ontving het boegbeeld van LKC zijn tweede koningstitel in Marsum.
Prijswinnaars: 1. Tjisse Steenstra (Bitgumermole), Hendrik Bouwhuis (Bolsward) en Daniël Iseger (Leeuwarden); 2. Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Pier Piersma (Easterlittens); 3. Gert-Anne van de Bos (Holwerd), Alle Jan Anema (Heerenveen) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd).
Taeke Triemstra verbergt het gezicht in zijn handen na de laatste verliezende klap, terwijl Hendrik Bouwhuis op weg is zijn eerste seizoenzege te gaan vieren. Foto: Henk Bootsma

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties