De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 14 november 2013

Plaats windmolens onzeker
Leeuwarden | De aankondiging van gedeputeerde Hans Konst, om in te zetten op 400 mW aan windenergie in het IJsselmeer, is een vertragingstaktiek om het rijk tevreden te stellen. Een groot deel van die windmolens zal uiteindelijk niet in het IJsselmeer komen. Dat zegt directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie, een van de drie natuurorganisaties die met de provincie gaat kijken waar op het land wél windmolens kunnen komen. Zodra dat laatste duidelijk is, kunnen de provinciale plannen volgens Van der Werf weer worden aangepast.
Dinsdag maakte gedeputeerde Hans Konst (PvdA) bekend dat hij zijn plan schrapt voor twee windparken in de driehoek Harlingen-Makkum-Bolsward en bij het klaverblad bij Heerenveen. Om aan de landelijke afspraak te voldoen om vanaf 2020 530,5 mW aan windenergie te leveren, wil Konst nu meer windenergie opwekken in het IJsselmeer.
,,Wy sille no earst mei doarpen en kooperaasjes yn petear”, zegt Van der Werf. ,,Ik bin oertsjûge dat der wol draachflak is foar lytsere inisjativen. Dan kin dêrnei de diskusje komme oer wat der yn de Iselmar noch nedich is.” Volgens Van der Werf legt de FMF zich, ondanks de samenwerking met de provincie, nog steeds niet bij voorbaat neer bij het plan om windmolens in het IJsselmeer te laten plaatsen.
Overigens is ook wettelijk niet zeker of hier wel windmolens kunnen komen. Doordat het om een beschermd Natura 2000-gebied gaat, moet het windmolenpark voldoen aan strenge milieueisen. Het is niet duidelijk of aan die eisen kan worden voldaan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties