De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodinsdag, 25 maart 2014

Friese veehouders breiden uit zonder vergunning
Leeuwarden | Naar schatting 250 tot 400 veehouderijen rond natuurgebieden in Fryslân hebben hun bedrijf uitgebreid zonder een natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Dat komt doordat uit bestemmingsplannen niet duidelijk blijkt welke mate van bescherming van toepassing is in deze gebieden, constateert de Noordelijke Rekenkamer.
Vanaf 2014 zijn provincies verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van natuurgebieden. De rekenkamer onderzocht of Fryslân klaar is voor die taak en hoe het nu staat met het natuurbeleid. Volgens de rekenkamer geeft de provincie niet duidelijk aan wat het verschil is tussen Natura2000-gebieden, de overige delen van de EHS en natuurgebieden buiten de EHS. Hierdoor bestaat het risico dat veehouders die willen uitbreiden geen vergunning aanvragen en dat gemeenten hen hier ook niet op wijzen. Op die manier gaat het de provincie niet lukken de stikstofuitstoot in Natura2000-gebieden te verlagen, aldus de rekenkamer.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van vandaag

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties