De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiodonderdag, 11 december 2014

Referendum over windenergie afgewezen
Leeuwarden - Ondanks het verzoek van 2800 inwoners van de provincie Fryslân komt er geen referendum over de vraag waar extra windmolens moeten komen te staan. Provinciale Staten spraken zich daar gisteren over uit na een pittig debat. 22 Statenleden stemden tegen een referendum (PvdA, FNP, ChristenUnie, SP, GrienLinks, PVV) en achttien voor (CDA, VVD, D66, Friese Koers, fractie-Buisman).
Het was de eerste keer sinds de invoering van de huidige referendumverordening dat een groep burgers het initiatief nam om een volksraadpleging aan te vragen. Het is dan vervolgens aan Provinciale Staten om te bepalen of het verzoek geschikt is voor een referendum - of niet. In dit geval zou een van de gevolgen zijn dat de Staten volgende week geen finaal besluit kunnen nemen over de plaatsing van windmolens, waarmee 530,5 MW aan energie moet kunnen worden opgewekt in 2020.
De voorstanders haalden het niet, maar de scherpe woorden die werden gebruikt, ook tussen coalitiepartners, voorspellen weinig goeds voor de komende Statenvergadering. Er ligt nog geen enkel voorstel dat volgende week op een meerderheid kan rekenen.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties