De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelvrijdag, 13 februari 2015

Groningse bevingen: trillingen in Den Haag
De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn vooral gebeurtenissen voor een beperkte kring. Verreweg de meeste burgers in een provincie kennen provinciale politici niet. Soms is er een gedeputeerde die bekend wordt bij het grote publiek, maar in de meeste provincies is de commissaris van de Koning de enige van het provinciaal bestuur die bij burgers bekend is.
Die onbekendheid van provinciale bestuurders en hun beleid is een van de achtergronden van de kaping van de provinciale verkiezingen door de landelijke politiek. De rechtvaardiging voor de bemoeizucht van de landelijke politiek is het belang van de provinciale verkiezingen voor de samenstelling van de Eerste Kamer: de leden van de nieuw gekozen Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. De coalitiepartijen VVD en PvdA vrezen een voor hen slechte samenstelling van de Eerste Kamer. Als die verwachting uitkomt, wordt het voor de coalitie nog moeilijker om de Eerste Kamer mee te krijgen met kabinetsplannen.
Ruim een maand voor de Statenverkiezingen loopt de landelijke verkiezingstemperatuur aardig op. De hoogste temperatuur wordt gemeten in Groningen. De reden is het beleid van minister Kamp voor aardgaswinning. Het verhaal is bekend: aardgaswinning veroorzaakt aardbevingen. De gevolgen daarvan zijn ernstig, voor mensen en voor gebouwen. Alleen drastische vermindering van de winning helpt schade te verminderen. De minister wil wel verminderen, maar niet genoeg, zeggen de Groningers. De afwikkeling van de gemelde schade deugt niet, vinden gedupeerden. De druk van Groningen op het beleid van de minister wordt steviger, zowel in de provincie als in Den Haag. PvdA-leider Samsom maak daar gebruik van en gaat meer in op Groningse eisen. Daardoor heeft de coalitie een probleem. Samsom heeft het voordeel van de aanval: hij wordt geroemd om zijn durf en minister Kamp is in de verdediging geduwd. Hij kan alleen maar verliezen: of Samsom volgen in diens wensen of nóg meer steun verliezen in eigen gelederen, met name die in Groningen. Met de verkiezingen voor de deur is dat geen aantrekkelijke optie.
De druk op Kamp mede door onrust en verzet in VVD-gelederen, moet niet worden onderschat. De druk is bijna een uitnodiging aan Samsom om standvastig te zijn in zijn opvattingen over blijvende vermindering van de aardgaswinning. En om eventueel nog andere eisen of voorwaarden te formuleren. Groningen is een 'rood' gebied: Samsom heeft er wat spanning in de coalitie voor over om straks in Groningen goed te scoren.
Niets veranderlijker dan posities in de politiek. Dat geldt zowel Kamp als Samsom. De minister zal alles in het werk stellen om onder de druk van Groningen en van Samsom uit te komen. Hij zal daarvoor al zijn politieke ervaring inzetten en optimaal gebruik maken van krachten als demagoog, maar net zo goed werken die krachten tegen hem - demagogie werkt slechts een beperkte periode.
Samsom staat sterk en hij heeft weinig meer te verliezen dan de peilingen al aangeven. Maar hij loopt gevaar uit te glijden. De 'behendigheid' die hij heeft in het verkondigen van standpunten en het claimen van posities kan hem verleiden om dingen net anders te zeggen of juist niet te zeggen.
Zo worden de komende verkiezingen deels een strijd tussen de Kampianen en de Samsomieten - waar provinciale verkiezingen al niet goed voor zijn.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties