De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Hoofdartikelzaterdag, 21 februari 2015

De PKN-enquête en de (on)gelovigheid
De grootste protestantse kerk in Nederland, PKN, houdt een enquête onder haar twee miljoen leden naar de toekomst van de kerk en naar de gelovigheid van de leden van die kerk.
Achtergrond van de enquête is de vraag hoe de (landelijke) kerk beleid kan voeren met het oog op de toekomst. Die vraag is terecht; het gaat niet echt goed met de PKN-kerken. Over tien jaar gemeten verliest de PKN gemiddeld per jaar tussen de 50.000 en 60.000 leden. Dat betekent, naar het zich laat aanzien, dat het aantal PKN'ers in 2025 is gedaald van 2 miljoen tot 1,5 miljoen.
De positie van de PKN in de samenleving is nu al drastisch afgenomen. Verschillende vergelijkingen laten dat zien. De jubileumviering van tien jaar PKN op televisie (september 2014) werd door 65.000 mensen bekeken. De score van een uitzending van Boer zoekt vrouw is ruim vier miljoen kijkers. De voetbalbond KNVB heeft 1,2 miljoen leden; in 2014 werd bekend dat de bond nog geen duizend leden had verloren. De PKN is veel groter dan de KNVB wat betreft ledenaantal, maar het percentage actieve KNVB'ers (voetballers dus) is veel groter dan het percentage kerkgangers onder de PKN - niet meer dan ongeveer 20 procent van de PKN'ers gaat wekelijks naar de kerk.
Een verschijnsel dat de neergang pijnlijk laat zien is het tamelijk massaal sluiten van kerkgebouwen. Alleen al in Fryslân zijn er de afgelopen jaren tientallen kerken dichtgegaan; De Protestantse Gemeente Leeuwarden is misschien wel het meest trieste voorbeeld van kerksluitingen wegens gebrek aan belangstelling.
Het verhaal van de Protestantse Kerk is niet het verhaal van dè kerken in Nederland of van dè gelovigheid in ons land. Er zijn veel mensen die (in) 'iets' geloven. En, niet te vergeten, er zijn veel gemeenten buiten de traditionele kerken. Een treffend beeld van de situatie is dat van baptistengemeente De Wijngaard in Leeuwarden. Honderden mensen komen wekelijks naar het WTC-gebouw om een dienst bij te wonen. Op zo'n anderhalve kilometer afstand staat de Fenix, een van de gesloten kerkgebouwen van de PKN-gemeenschap in Leeuwarden.
Het besluit om PKN-leden te vragen naar hun mening, opvatting en visie is een verstandig besluit. De uitkomsten geven inzicht in wat er leeft. De landelijke kerk krijgt zo informatie die van belang is voor het landelijk beleid. De uitkomst is uiteindelijk vooral van belang voor plaatselijke kerken. Die kunnen de uitkomsten gebruiken voor preciezer onderzoek naar de eigen omstandigheden. Immers, landelijk beleid is niet allesbepalend voor wat er in de plaatselijke kerken gebeurt. En het zijn de plaatselijke omstandigheden die vooral bepalend zijn voor het 'succes' van de kerk.
De enquête heeft vooral zorgen als achtergrond. De beste manier om met die zorgen om te gaan, is zo veel mogelijk te weten komen over wat onder mensen leeft. Daarbij zal de landelijke PKN verder moeten kijken dan de eigen neus lang is. Bijvoorbeeld door te bedenken hoe er ook buiten de PKN geloof is en gelovigen zijn. Natuurlijk is er verantwoordelijkheid voor de eigen 'parochie,' maar de PKN maakt deel uit van een (bonte) verzameling gemeenten, groepen en mensen die hun eigen keuzes maken, ook voor hun kerk.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 3


Reacties:

Ik ondersteun uw visie. Veel gemeente laten zelf veel liggen. Bijvoorbeeld de diaconie. Wat doet zij. Alleen maar goede doelen en de zwakkeren binnen de gemeente financieel ondersteunen. Laten ze aan de weg timmeren en zich inzetten voor een beetje persoonlijke ondersteuning (mantelzorg, finan. zaken etc. etc. ). Het is echter wel moeilijk om mensen te vinden die zich hiervoor willen inzetten. De kerken kunnen zelf veel doen maar dan moet je wel actief zijn en acties ondernemen waarbij je ook randkerkelijken e.d. kunt betrekken. Met alleen een beetje vergaderen en de lopende zaken regelen gaat het bergafwaarts met de kerk. Binnen de kerk zijn er ook altijd personen die zich meer voelen dan de overige leden van de kerk en zich zelf leuk en aardig vinden. De kerk levend houden moet vanuit de kerk komen. De voetballers en de supporters nemen de taak van de kerk over. Oorzaak. Meer gezelligheid. Niet zo statisch. Het is een heel karwei om de kerk levend te houden en de mensen hierbij te betrekken.

T. Oosterbroek, Wijhe - zaterdag, 21 februari 2015


Het raakt me dat er zoveel mensen met een PKN-achtergrond de kerk de rug toekeren. Er kunnen veel redenen zijn om 's zondags niet te gaan maar dat neemt niet weg dat ze zichzelf tekort doen. Geloof moet je voeden door samen te bidden,te zingen en te luisteren te midden van de gemeente.
Veel ouderen voelen zich in de steek gelaten en zien met lede ogen aan hoe een vitale kerk lijkt te zijn verworden tot een instituut dat een kwijnend bestaan lijdt. Wat als zij er niet meer zijn? Ik hoop dat de nu niet actieven tot bezinning komen en zich gaan realiseren dat hun steun van cruciaal belang is om de kerk, kerk te laten zijn. Dat zal een win-winsituatie opleveren.

Fokke Eggink, Hoogeveen - zaterdag, 21 februari 2015


De meeste kerken gaan ook met de wereld mee dat alles moet veranderen,er is daarom geen houvast meer. Israel is daar het voorbeeld van een kleine minderheid met veel strijd en toch bestaansrecht.
Hopelijk doet het tot nadenken.

a j krouwel, nieuwland - zaterdag, 21 februari 2015


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties