De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Dossierdinsdag, 24 februari 2015

Duurzame voedselvoorziening met biologische landbouw
Door Bertus Buizer
In de jaren na deze hongerwinter is de basis gelegd voor het hedendaagse Europese landbouwbeleid. In de eerste decennia na de oorlog leek bijna alles geoorloofd voor een hoge landbouwproductie. Milieuvervuiling was geen onderwerp en voor 'kleine boertjes' was bij de minister van Landbouw van destijds, Sicco Mansholt, geen plaats.
Mansholt, die na zijn ministerschap lange tijd Europees commissaris voor landbouw was (hij wordt gezien als de grondlegger van het Europees landbouwbeleid), vond dat je met 'kleine boertjes' een enorme overproductie kreeg. Dat vond hij asociaal, omdat de belastingbetaler daarvoor moest betalen. Want de Europese landbouw werd gesubsidieerd. Later heeft hij de fouten in zijn beleid erkend en heeft hij zich ingezet voor de derde wereld.
Ligt de toekomst wereldwijd bovendien niet veel meer in opwaardering van kleinschalige landbouw, in combinatie met ecologisch beheer van de bodem dan in schaalvergroting? Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld is heel kleinschalig, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond. En als de verwachte groei van de wereldbevolking doorzet, groeit naar alle waarschijnlijkheid ook het aantal kleinschalige landbouwbedrijven en komen er dus meer 'handen aan het (teelt-)bed'. Maar zullen de toekomstige generaties zelf niet goed en misschien beter kunnen bepalen hoe hun voedselvoorziening er dan uit zou moeten komen te zien?
Een veel gestelde vraag is: kan biologische landbouw de toenemende wereldbevolking voeden? Mijn antwoord is: ja, en meer dan dat. Biologische landbouw voedt ook de biodiversiteit (heel belangrijk ook voor de menselijke gezondheid! - zie het VN rapport Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review), restaureert het aangetaste ecosysteem en zorgt dat kinderen en grote mensen veel minder residuen van pesticiden binnenkrijgen. De dunne aardlaag waarin voedsel wordt verbouwd, wordt bovendien beter tegen erosie beschermd en zo nog beter achtergelaten voor de komende generaties dan de geërodeerde toestand waarin die nu in veel gebieden verkeert.
Volgens de Verenigde Naties is door klimaatverandering en verkeerde landbouwtechnieken wereldwijd naar schatting 25 procent van het landbouwareaal in de huidige situatie sterk gedegradeerd en 36 procent licht tot middelmatig gedegradeerd. Slechts een tiende van het totale landbouwareaal gaat erop vooruit. Hierdoor zijn de totale landbouwopbrengsten wereldwijd 5 procent lager. Hopelijk komt er dit jaar een nieuwe impuls voor wereldwijd herstel van de bodemecologie. Want 2015 is niet voor niets door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bodem!
Het biologisch areaal is wereldwijd gegroeid en is verspreid over 170 landen. Consumenten weten biologische landbouw in toenemende mate te waarderen. Zij kiezen bewust voor biologisch voedsel. De consumentenvraag neemt wereldwijd al jaren achtereen toe, de afgelopen drie jaar met 6 procent per jaar, en dat ondanks de financiële crisis die sinds 2008 heerst. De Verenigde Staten zijn de grootste markt. In 2013 bedroeg de groei daar bovendien maar liefst 11,5 procent.
Biologische landbouw krijgt ook in de politiek steeds meer draagvlak en ondersteuning. Dit bleek op de BioFach in Neurenberg uit de speeches van onder anderen Europees landbouwcommissaris Phil Hogan (,,Organic is one of our star performers") en staatssecretaris Sharon Dijksma. Maar hoe verhoudt zich dit tot de huidige onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over een mogelijk vrijhandelsverdrag, het zogenoemde TTIP?
De VS, maar ook de Europese vereniging van onder andere granen, rijst, voeder en oliehoudende zaden (Coceral) en de Europese veevoerlobby, spreken met de Europese Unie over de mogelijkheid de toegelaten GMO-waarde (die betreft het voorkomen van bestanddelen van genetisch gemanipuleerde gewassen) van nul (in de praktijk 0,1) naar een hoger percentage te krijgen. In de wandelgangen wordt zelfs al 5 procent genoemd. Daarmee zou de biologische landbouw door GMO-vervuiling wel eens onmogelijk kunnen gaan worden. Want in de gecertificeerde biologische landbouw is GMO niet toegestaan. De overheid zou dit vrijhandelsverdrag daarom alleen al moeten afwijzen.
Bertus Buizer heeft een adviesbedrijf in Leeuwarden voor ondernemers in de duurzame landbouw

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties