De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkdinsdag, 24 februari 2015

PeliKoepel mag Pelikaankerk toch kopen
Leeuwarden - De Protestantse Gemeente Leeuwarden is bereid de Pelikaankerk in de stad te verkopen aan de PeliKoepelgemeente. Hiermee lijkt het einde van een slepende kerksluitingszaak in zicht te komen.
Na het besluit van de algemene kerkenraad (AK) om de Adelaarkerk, Fenix, Koepelkerk en Pelikaankerk te sluiten, belegde vanaf oktober 2012 een groep kerkleden van de Pelikaanwijk en de Koepelkerkwijk eigen diensten in de Pelikaankerk. Deze PeliKoepelgemeente - Protestantse Gemeente Centrum-West in oprichting - wil zelfstandig verder in de Protestantse Kerk in Nederland, los van de Protestantse Gemeente Leeuwarden. In april vorig jaar keurde de classis (regionale kerkvergadering) het verzoek tot verzelfstandiging onder voorwaarden goed.
De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leeuwarden wilde de Pelikaankerk oorspronkelijk per 10 mei vorig jaar sluiten. Het hoogste rechtscollege in de Protestantse Kerk sprak echter vlak voor de sluiting uit dat de zelfstandige PeliKoepelgemeente voorlopig mocht blijven kerken in de Pelikaankerk.
'Na uitgebreide raadplegingen met deskundigen heeft de algemene kerkenraad zich bereid verklaard om aan de groep van gemeenteleden die toewerken naar een zelfstandige gemeente in Leeuwarden, ruimte te bieden om tegen marktconforme voorwaarden de Pelikaankerk te kopen', aldus de mededeling van de AK die zondag werd voorgelezen in de protestantse wijkgemeenten in Leeuwarden. 'De algemene kerkenraad denkt dat hiermee de weg vrij komt om binnen niet al te lange termijn een lang en voortslepend proces af te kunnen sluiten.'
,,Onder begeleiding van deskundigen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onderhandelen we over de verdeling van de kerkelijke bezittingen", licht woordvoerder Nelly Meijer van de algemene kerkenraad toe. ,,We willen het proces graag afsluiten. Het gaat te veel kosten, niet alleen financieel, maar ook psychisch. We willen ook weer aan kerkopbouw kunnen denken."
Procesbegeleiders
De onderhandelingen over de scheiding van vermogen en gebouwen worden gevoerd door twee vertegenwoordigers uit de algemene kerkenraad, twee vertegenwoordigers uit de PeliKoepelgemeente en twee 'procesbegeleiders' die op verzoek van de classis Leeuwarden door de PKN-synode zijn aangewezen: ds. G.J. Wisgerhof en mr. P. Schreuder. Ds. Wisgerhof wil er op dit moment niets over kwijt. ,,We gaan stap voor stap verder."
,,Wij zijn blij dat er naar de toekomst wordt gekeken", reageert voorzitter Sjoerd Hoekstra van de PeliKoepelgemeente. ,,Deze opening is van groot belang voor de toekomst. Het geeft ruimte aan beide zijden."
Eind vorig jaar werd bekend dat de Protestantse Gemeente Leeuwarden de Koepelkerk wil verkopen aan belegger Tjalling Rollema uit Sneek. Hij wil in de kerk een podium voor muziek en cultuur maken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties