De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodinsdag, 24 februari 2015

Meerderheid Friezen lijkt tegen aaisykjen
Leeuwarden - Twee derde deel van de Friese bevolking heeft begrip voor de beslissing van de Raad van State uit januari om het rapen van kievitseieren in Fryslân dit jaar niet toe te staan. 56 procent van de Friezen vindt het zelfs expliciet een goede zaak dat het traditionele 'aaisykjen' dit jaar is verboden.
Dat blijkt uit een enquête van televisieprogramma Eén Vandaag, waaraan 1147 Friezen meededen. Veel deelnemers vinden het rapen van kievitseieren niet meer van deze tijd. ,,De vogels hebben al zoveel vijanden. Laten we het dan niet erger maken door ook nog te rapen", aldus een deelnemer.
Voorzitter Rendert Algra van de Bond Friese VogelWachten is teleurgesteld over deze uitkomst, maar relativeert die ook. ,,Dit is in momintopname. Ferline jier hold De Telegraaf ek in enkête oer dit ûnderwerp en doe wie 75 prosint fan de ûnderfregen posityf oer it aaisykjen."
De huidige negatieve houding ten opzichte van het aaisykjen wijt Algra mede aan de negatieve publiciteit waarmee het rapen de laatste tijd omgeven is geweest. ,, Dat begûn al mei in boargemaster dy't sei dat hy it earste aai net mear yn ûntfangst nimme woe (burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf, red.). Fluch dêrnei kaam it ferbod fan de Rie fan State. Dan tinke minsken: as dy it seit, sil it wol wier wêze."
Lees het hele artikel in de papieren krant van 24 februari 2015

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties