De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiowoensdag, 20 mei 2015

Helft Friese ouders voedt kind tweetalig op
Leeuwarden - Bijna de helft van de Friese kinderen krijgt een tweetalige opvoeding: in het Nederlands en het Fries. Dat blijkt althans uit een enquête van de provincie Fryslân onder de ouders van kinderen die in 2008 of 2009 zijn geboren. Van de 1715 deelnemers aan het onderzoek antwoordde bijna 50 procent dat ze hun kind een tweetalige opvoeding geven. Iets meer dan een kwart voedt de kinderen geheel in het Fries op, iets minder dan een kwart van de ouders gebruikt louter de Nederlandse taal in de opvoeding.
De provincie liet de enquête uitvoeren omdat ze volgend jaar een nieuw taalbeleid wil vaststellen. Alle ouders werden benaderd die zo'n vijf jaar geleden bij de geboorteaangifte het speciale 'taaltaske' kregen en toen ook de bijbehorende enquête hadden ingevuld. Het taaltaske is een rugzakje met allerlei artikelen gericht op meertaligheid, onder meer boekjes en folders. De provincie wilde weten in hoeverre de ouders die destijds meededen aan de enquête, zich nu bij de opvoeding ook echt zo gedragen als zij destijds aangaven. De kinderen zitten nu in groep 1 en 2 van de basisschool.
18 procent van de ouders geeft aan dat hun kind meer Nederlands is gaan spreken sinds hij of zij naar school gaat. Volgens een veel kleiner deel van de ouders, 4 procent, is het kind sindsdien juist meer Fries gaan praten. De rest van de ouders zegt dat de schoolgang de taalkeuze thuis niet of nauwelijks beïnvloedt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties