De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiomaandag, 15 juni 2015

Clubhuizen van motorbendes vaak illegaal
Leeuwarden - De clubhuizen van zogenoemde outlaw motorclubs in Noord-Nederland voldoen vaak niet aan de regels. Dat blijkt uit de Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) die minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In Noord-Nederland zijn of waren er 33 clubhuizen van zulke clubs. Veertien daarvan voldoen niet aan bijvoorbeeld het bestemmingsplan van de gemeente. In geen andere regio is dit aantal zo hoog.
Het gaat om outlaw motorclubs: clubs waarvan de politie zegt dat de leden structureel normen en wetten overtreden, dus outlaw (buiten de wet) zijn. Van de 33 clubhuizen worden of werden er 22 bestuurlijk aangepakt. Zeven clubhuizen zijn inmiddels al gesloten of de oprichting van het huis is afgewend. Bij zes noordelijke clubs is een zogeheten stopgesprek gevoerd. 'Een gesprek tussen de burgemeester, de plaatselijke politiechef en een afvaardiging van de OMG, die voornemens is een clubhuis te vestigen', beschrijft de minister. 'In dat gesprek wordt duidelijk gemaakt dat de OMG zich aan wet- en regelgeving dient te houden en dat overtredingen niet worden getolereerd.'
Om welke Friese clubhuizen het gaat is niet duidelijk. De politie kon dit gisteren niet melden. Alleen van de clubhuizen van de Red Devils in Sneek en de Black Sheep in Wolvega is bekend dat deze niet binnen de gemeentelijke regelgeving passen. Het clubhuis van Satudarah in Drachten werd recent gesloten door de gemeente Smallingerland omdat het daar zonder toestemming was geopend. De gemeente Leeuwarden deed hetzelfde met de Red Devils in Leeuwarden.
Mogelijk zijn er ook Friese clubs op zoek naar huisvesting. Landelijk is dat in elk geval bij een flink aantal het geval, schrijft Van der Steur. 'Zolang ze geen clubhuis hebben maken zij gebruik van horecagelegenheden, voetbalkantines, woonhuizen of zelfs een vrachtwagen met oplegger.'
De regelgeving wordt fermer gehandhaafd, schrijft de minister. 'Om een einde te maken aan de schijn van onaantastbaarheid die de leden van deze clubs graag uitstralen, kijken burgemeesters, die eindverantwoordelijk zijn voor de openbare orde in hun gemeente, kritisch naar de clubhuizen. Illegale clubhuizen kunnen worden gesloten en wanneer zij legaal zijn kunnen er voorwaarden gesteld worden aan hun voortbestaan (…) Het is cruciaal dat alle gemeenten even actief worden in het aanpakken van clubhuizen die in strijd zijn met het bestemmingsplan.' Landelijk zijn er dit jaar twee keer zoveel clubhuizen gesloten als in het jaar ervoor, of is de komst van zo'n honk voorkomen. Een jaar geleden ging het om 43 clubhuizen, nu waren dat er 87.
Sinds begin 2012 treden opsporingsdiensten, gemeenten, rijksoverheid en de Belastingdienst gezamenlijk op tegen motorbendes. Daardoor worden de bendes of hun leden niet alleen strafrechtelijk aangepakt maar is ook bestuurlijk ingrijpen mogelijk.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties