De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkdonderdag, 3 september 2015

'Nijkleaster' in Jorwert is uithangbord voor collecte
Jorwert - Zondag staat in protestantse gemeenten in het land de collecte voor het missionair werk op het collecteroosters. De pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is dit keer het uithangbord voor die collecte. Het is echter geen rondgang met de collectezak voor alléén het Friese pioniersproject, zoals uit de (advertentie)campagne van de landelijke kerk zou kunnen blijken.
,,We hebben vier keer per jaar een collecte voor Missionair Werk & Kerkgroei. Jorwert is er dit keer als voorbeeldproject voor uitgekozen. Je moet het vergelijken met een actie voor honger in Afrika, waarbij je ook de focus op één land of een gezin hebt om het onder de aandacht te brengen bij de mensen", vertelt Hans van Ark. Hij is landelijk missionair predikant en hoofd van de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei (MWKG).
Ook in de voorbeeld-collecteafkondiging - die in de meeste kerken wordt voorlezen - wordt dat duidelijker aangegeven: 'Vandaag collecteren we voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk.' Het geld dat zondag gegeven wordt gaat dus naar meerdere missionaire projecten die de Protestantse Kerk in Nederland steunt. ,,Gemiddeld komt er tussen de 100.000 en 200.000 euro in de collecte voor het missionair werk, een beetje afhankelijk van de periode in het jaar." De landelijke kerk werkt dit jaar met een begroting van bijna 2,7 miljoen euro voor missionair werk.
Verlenging steun
In 2012 besloot Missionair Werk & Kerkgroei zich voor drie jaar te verbinden aan het succesvolle project in Jorwert. Per jaar kreeg men 100.000 euro toegezegd. In oktober loopt die periode af. ,,Net voor de zomer hebben we afgesproken dat we Nijkleaster nog eens drie jaar steunen." Dat is dan wel voor een kleiner bedrag. De fondsenwerver voor Nijkleaster (0,2 fte) - die in dienst is bij de Protestantse Kerk - wordt de komende drie jaar door de landelijke kerk betaald. Het gaat dus om in geringer bedrag dat Nijkleaster tot dusver kreeg aan steun.
Pionierpredikant Hinne Wagenaar is echter ,,tige bliid" met de nieuwe afspraken. Het businessplan waarmee Nijkleaster in 2012 naar de landelijke kerk ging, behelst de periode 2012-2019. ,,Us doel wie dus ek om langer mei inoar troch te gean." Normaal gesproken stopt de landelijke kerk na drie jaar met financiële steun aan pioniersplekken. Maar de PKN ziet dat Jorwert zo goed loopt dat ze zich daar langer aan wil verbinden. Bij de overkoepelende vergadering van Nijkleaster zit ook altijd iemand uit 'Utrecht', vertelt Wagenaar.
In de meerjarenbegroting smeert Nijkleaster de drie ton van de landelijke kerk over zeven jaren uit. ,,Wy binne dus net ôfhinkelik fan dizze kollekte fan kommende snein. It wurk giet gewoan troch." De gelden voor Nijkleaster komen van de gemeente Westerwird, donateurs en de landelijke kerk.
Wagenaar kreeg zelf ook al opmerkingen dat de collecte van zondag wel een 'boppeslach' zou zijn. ,,Jim sille hjir wol ryk fan wurde, sei ien." Nee, het collectegeld voor zondag komt dus in de landelijke missionaire pot. ,,We binne lânlik dus in moai úthingboerd foar de PKN''. Inmiddels gaat het pionieren in Nijkleaster in volle vaart door. ,,We komme om yn it wurk. Oer sinten neitinke, dêr hawwe we einliks gjin tiid foar."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties