De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Hoofdartikeldonderdag, 17 september 2015

Menselijke psyche iets anders dan klomp ijs
De psychologen hebben het even niet gemakkelijk. Uit onderzoek is gebleken dat bevindingen van wetenschappelijk onderzoek vaak niet worden bevestigd als het onderzoek wordt herhaald. De percentages zijn hoog: 60 tot 70 procent van de herhalingen van onderzoek (met andere onderzoekers en andere proefpersonen) geeft een andere uitkomst. Ofwel: hoe betrouwbaar zijn uitkomsten van psychologisch onderzoek eigenlijk?
De beroepsgroep moet een houding vinden om met de pijnlijke resultaten van de studie om te gaan. In ieder geval moeten ze bedenken hoe ze naar de samenleving, naar collega-wetenschappers moeten reageren. Als ze dat niet goed doen, is voorspelbaar wat er gebeurt: er worden vraagtekens gezet bij de betekenis van psychologisch onderzoek en bij de behandelingen die op basis van dat onderzoek worden gegeven. Dat is een tamelijk heftig vooruitzicht, op termijn ook financieel.
De wetenschap vindt herhaalbaarheid van onderzoek een heel belangrijk element voor de betrouwbaarheid of wetenschappelijkheid. Dat belang komt uit de sfeer van de natuurwetenschappen. Daar is herhaalbaarheid vaak vanzelfsprekend: ijs wordt water bij verhitting. Het natuurwetenschappelijk denken heeft steeds meer betekenis gekregen in, bijvoorbeeld, psychologie. Maar psychologie gaat over een 'andere werkelijkheid'. De menselijke psyche is iets anders dan een klomp ijs.
De psychologen met hun slechte scores zijn geen uitzondering. Ook medische wetenschappen hebben er last van. In kankeronderzoek bijvoorbeeld. Mooie, veelbelovende onderzoeksresultaten blijken uiteindelijk niet veel waard, of het nu gaat om medicatie of om diagnose. Die feiten zijn er allang, maar mislukt herhaal-onderzoek komt niet zo in de publiciteit. Auteurs van wetenschappelijke artikelen en uitgevers willen graag mooie resultaten publiceren.
De uitkomsten van de studie naar psychologisch onderzoek hebben een brede werking. Wetenschappers die zich bezig houden met onderzoeksmethoden geven aan dat eisen van wetenschappelijkheid aan bijvoorbeeld psychologisch onderzoek aan herziening toe zijn. Het besef moet doordringen dat methoden in de natuurwetenschappen en die in psychologie, maar ook die in veel medische wetenschappen, verschillend moeten zijn.
Het zal even wennen zijn voor, bijvoorbeeld, al die verstokt-gelovige medici in de natuurkundige benadering van hun vak, dat hun onderzoeksmethode niet passend is. Ook de overheid met haar eisen van 'wetenschappelijkheid' ten aanzien van bijvoorbeeld medische behandelingen, moet anders leren denken.
Een en ander betekent niet dat er maar wat kan worden aangerommeld met onderzoek bij psychologie of medische wetenschappen. Een en ander betekent wel dat er ruimte moet komen voor typen onderzoek waarin wordt geprobeerd op een andere manier te kijken, te interpreteren en te concluderen. De verstokte gelovigen hebben tot nu toe andere manieren kunnen afdoen als onwetenschappelijk. Op grond daarvan worden andere wijzen van bijvoorbeeld geneeskunst tegengewerkt. Maar dat kan nu niet meer.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Goden zij dank dat de psyche geen klomp ijs is. Dan zou de staat, de wetenschap en dus ook enkele grote multinationals volledig controle krijgen over ons doen en laten. Ik vind die invloed nu al buitensporig groot. Kijk bijvoorbeeld maar een naar de invloed van reclame en de windowdressing-greenwashing machine.

Sjoerd Bonnema-De Kleine Salamander, Fochteloo - maandag, 28 september 2015


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties