De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Geloof & Kerkdonderdag, 17 september 2015

Herziening van Lutherbijbel in Duitsland afgerond
Eisenach - | Met een feestelijke bijeenkomst op kasteel de Wartburg bij Eisenach is gistermiddag officieel de nieuwe tekst van herziene Duitse Lutherbijbel overgedragen aan de protestantse Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Er is meer dan vijf jaar gewerkt aan de revisie van de oude Luthervertaling. In de vorige eeuw werd ook al diverse keren de Lutherbijbel beoordeeld op de juistheid van de vertaling - en aangevuld. De revisie van het Nieuwe Testament in 1975 zorgde voor veel kritiek vanuit de EKD-achterban. De Lutherbijbel-editie van 1999 was tot dusver de laatste versie.
Een groep van zeventig wetenschappers op het gebied van exegese, praktische theologie, liturgie en germanistiek heeft nu aan het omvangrijke revisieproject meegewerkt. Ze stonden onder leiding van prof. dr. Christoph Levin (Oude Testament, MĂźnchen), prof. dr. Karrer (Nieuwe Testament, Wuppertal) en prof. dr. Martin Rösel (aprocriefe boeken, Rostock). De herziene Lutherbijbel moet er voor zorgen ,,dat nog meer mensen de Bijbel in de taal van Luther zullen herontdekken", zo hoopt dr. Martin Rösel. Op 30 oktober 2016 verschijnt de nieuwe Lutherbijbel. Er wordt wereldwijd met belangstelling naar uitgekeken. Het is een van de grote projecten van het Reformatiejaar 2017.
De Duitse kerkhervormer dr. Maarten Luther (1483-1546) besloot in zijn tijd de hele Bijbel opnieuw te vertalen. Niet vanuit het Latijn, maar direct vanuit de grondtalen: het Hebreeuws, Aramees en Grieks. De eerste vertaling van Luther en zijn medewerkers kwam gereed tussen 1521 en 1545. Luthers vertaling van het Nieuwe Testament verscheen in september 1522 en wordt daarom wel het Septembertestament genoemd. In de daaropvolgende jaren werd aan de andere bijbelboeken gewerkt. In 1534 was de hele Bijbel klaar. Al een jaar later werd deze in het Nederlands overgezet. In 1545 verscheen de laatste door Luther zelf gecontroleerde uitgave. Tot aan zijn dood, in 1546, bleef hij zich wijden aan de vervolmaking van zijn levenswerk. De uitgave van 1546 geldt als de definitieve Lutherbijbel.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties