De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiodonderdag, 17 september 2015

Onrust blijft over leerlingenvervoer De Fryske Marren
Bolsward - De Fryske Marren heeft nog twaalf aanvragen in behandeling van ouders die bezwaar maken tegen centrale opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer. Voor 25 ouders en hun kinderen is al een tijdelijke regeling getroffen. Dat meldt woordvoerder Yde Wierda van de gemeente desgevraagd.
Het leerlingenvervoer in De Fryske Marren leidt al weken tot onrust. De gemeenteraad kreeg dinsdagavond tijdens de commissievergadering 1200 handtekeningen aangeboden van verontruste ouders en sympathisanten. De Socialistische Partij voegde daar een zwartboek aan toe met klachten en opmerkingen.
Wethouder Frans Veltman beloofde dat het college van Burgemeester en wethouders met een reactie komt op de handtekeningen en het zwartboek. De raad kan vervolgens besluiten het onderwerp op de vergaderagenda te plaatsen.
De gemeente nam in september 2014 een nieuwe Verordening leerlingenvervoer aan. Onderdeel van die regeling is het invoeren van centrale opstapplaatsen voor leerlingen die met gemeentelijk vervoer (taxi, busje) naar hun school worden gebracht. Het gaat om leerlingen met een beperking, die passend onderwijs krijgen.
In de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân werden deze kinderen thuis opgehaald. In Lemsterland moesten de leerlingen al een hele tijd naar door de gemeente aangewezen opstapplaatsen. Die centrale verzamelplekken zijn na de zomervakantie in de hele gemeente ingevoerd. In totaal maken driehonderd leerlingen in De Fryske Marren gebruik van het leerlingenvervoer.
De betrokken ouders kregen in juli 2015 een brief over de veranderingen. Een aantal van hen maakte bezwaar tegen de invoering van de centrale opstapplaatsen. Dat leidde in 25 gevallen tot een regeling, waarbij de kinderen dit schooljaar gewoon thuis op het vervoer mogen wachten.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 september

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties