De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Cultuurwoensdag, 25 november 2015

Bundel met Friese sportpoëzie in de maak
Leeuwarden - Vertaler Anne Tjerk Popkema en taalkundige Anne Dykstra werken aan een meertalige dichtbundel over Friese sporten en sporters. Ze doen hiervoor een beroep op alle sportliefhebbers en -beoefenaars in Fryslân. ,,Eltsenien dy't in gedicht oer in sportwedstryd yn Fryslân of in Fryske sporter wit of skriuwe wol kin dat ynstjoere", zegt Popkema. De bloemlezing, die minimaal honderd bijdragen zal bevatten, moet eind volgend jaar in de winkel liggen. Uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden geeft het boek uit.
De bloemlezing moet de passie laten zien die veel Friezen hebben voor hun sport of hun sportheld. Dat kan heel breed zijn. ,,Wy wolle romte jaan oan gedichten of lieten oer Fryske sporthelden as Sven Kramer, Epke Zonderland en Abe Lenstra, mar ek oer de rjochtsbûten fan in pleatselike fuotbalklup of in entûsjast kuorkeballer. It gefoel, de passy foar in sport of sporter foarmet it útgongspunt."
Van groot belang is de context van de zogenoemde sportpoëzie. ,,Om hokker sporter of sportbarren giet it? Dy ynformaasje wurdt by de ynstjoerings ofprinte." De taal is niet relevant. Zowel Fries-, Nederlands- of Engelstalige komen in aanmerking, evenals kleine talen als het Bildts. Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt. Deze amateurpoëzie wordt aangevuld met bestaande sportgedichten van dichters als Rutger Kopland en Nico Scheepmaker.
Popkema en Dykstra kwamen op het idee voor de uitgave vanwege hun eigen liefde voor taal en sport. Maandag deden ze een eerste oproep. Inmiddels zijn er al enkele tientallen reacties binnen, vooral over de legendarische, Heerenveense voetballer Abe Lenstra.
Gedichten kunnen tot 1 januari aangeleverd worden via info@taalburopopkema.nl.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties