De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Economiewoensdag, 25 november 2015

Crowdfunding-winkel in Nij Beets opent de deuren
Nij Beets - Het is een drukte van belang in de Lekker Makkelijk aan de Doarpsstrjitte in Nij Beets, pal aan het Polderhoofdkanaal. Zeker twaalf mensen zijn bezig met vakkenvullen en spiegelen, de laatste plafondspotjes ophangen, prijsstickers op de schappen plakken en andere hand- en spandiensten. Allemaal vrijwilligers uit het dorp. Voor de deur wordt de stoep nog in orde gemaakt, dat dan wel door een professioneel bestratingsbedrijf.
,,Yn totaal hawwe der seker 25 frijwilligers belutsen west", vertelt eigenaar Sjoerd Fennema (45). Het hele dorp wil graag weer een supermarkt in de buurt hebben. In september 2014 sloot de winkel de deuren. Volgens Spar kon het niet meer uit, dus trok de keten de stekker eruit. Dat zinde de plaatselijke aannemer Ruurd Koopmans niet. Hij zette zijn schouders onder de terugkeer van de supermarkt.
Koopmans kocht het pand aan en kwam in contact met Sjoerd Fennema, die onder andere in Nij Beets de rijdende winkel runde en op zoek was naar een 'vaste' super. Fennema's ondernemingsplan werd echter afgekeurd door de bank. Dorpeling Alexander Hanewinkel wist er wat op: crowdfunding, het systeem waarbij heel veel particulieren ieder een klein bedrag bijdragen om een groot kapitaal te vergaren. Afgelopen september werd het plan op het dorpsfeest gepresenteerd. ,,It waard mei gejuich begroete", vertelt Fennema. ,,Yn fjirtjin dagen hiene wy de noadige 50.000 euro binnen. 225 hshldens hawwe in bydrage jn. Wy moasten de brievebus fplakke, de tasizzings bleaune mar kommen. As wy in wike langer trochgean wiene, wiene wy boppe de ton tkaam."
Nu, twee weken nadat het geld allemaal echt binnen is, kan de winkel open. Vanmiddag om vijf uur opent de burgemeester de winkel. Het hele dorp is uitgenodigd voor de receptie. ,,Krekt op 'e streefdatum foar desimber. Yn jannewaris moatst gjin winkel iepenje." Oud-winkelier Rinze de Wacht steekt zijn hoofd om de hoek. Of hij nog wat kan doen. Fennema: ,,Ik leau dat fan 'e middei wat fracht binnenkomt. Dan kin ik wol wat help brke."
In de winkel plakken Baukje Uninge en Sietske Dijkstra de juiste prijsstickers onder de artikelen in het snoepschap. ,,Dit is Nij Beets", zegt Uninge. ,,As der wat barre moat, stean wy altiten klear foar inoar."
Dijkstra vult aan: ,,Mar de gunfaktor spilet ek mei. Dochst it net samar foar elkenien, Sjoerd is sa'n aardige man."
Sociale functie
Dat blijkt. Fennema zit ook nooit om een praatje verlegen. ,,Sa'n winkel hat ek in sosjale funksje. Foaryn haw ik in kofjehoeke ynrjochte."
Uninge beaamt dat. ,,Wy hawwe in jier gjin winkel hn en wy misse de praatsjes."
Dijkstra: ,,Bliuwst ek op 'e hichte fan inoar. Yn 'e winkel hearst oft ien siik is of help nedich hat."
De winkel zou eigenlijk Lekker Makkelijk Fennema gaan heten. Fennema heeft dat veranderd in Lekker Makkelijk Nij Beets. Dat doet meer recht aan de situatie. Zorgvuldig zijn alle Spar-uitingen en -huisstijl verwijderd. ,,Der is fansels in aversy tsjin Spar yn it doarp."
Supermarkt Spar trok immers de stekker uit de vestiging. Fennema denkt dat hij de winkel gewoon rendabel kan runnen. ,,Ik besjoch realistysk hoe't it tkin en sa gean ik it dwaan. Ik kin gewoan seis dagen yn 'e wike iepen wze en haw personiel foar tachtich oere yn 'e wike. Twa persoanen hawwe har baan opsein om't sy dit sa graach dwaan wolle."
De winkel zal hier en daar misschien ook wat duurder zijn. ,,Dus soargje ik foar de bettere produkten: fleis fan Weidenaar t Dokkum en ble fan Van den Berg t Burgum. Dr haw ik bewust foar keazen."
Zo'n winkel is belangrijk voor het dorp, weten Uninge en Dijkstra. ,,Wy hawwe no nderfn dat as de winkel fuort giet, it doarp dea giet. It wie sa'n drama: foar alle lytse boadskipkes moast de auto wer pakt wurde of boadskippen dwaan ast nderweis bist. In drma! En no't it kanaal iepen is, kin it net sa wze dat it doarp gjin winkel hat."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties