De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiowoensdag, 25 november 2015

Fietssnelweg Drachten levert te weinig op
Drachten - De kans lijkt klein dat er een lange 'fietssnelweg' komt van zeventig kilometer tussen Leeuwarden, Drachten en Groningen. Onderzoekbureau Goudappel Coffeng, dat in opdracht van onder meer Smallingerland de mogelijkheden onderzocht voor het voorrangsfietspad, concludeert dat er te weinig mensen gebruik van zullen maken. Korte verbindingen, van Leeuwarden of Drachten naar omliggende dorpen, bieden volgens de onderzoekers meer kansen.
Smallingerland kijkt al enkele jaren naar de mogelijkheden voor de aanleg van de fietssnelweg. Zo'n fietsroute zou het fietsgebruik door forensen moeten stimuleren. Ook buurgemeente Marum is enthousiast. De twee gemeenten lieten de afgelopen maanden het onderzoek uitvoeren, samen met beide provincies.
Goudappel Coffeng concludeert nu dat de tussenliggende gebieden te dunbevolkt zijn. Dat geldt vooral voor het traject Drachten-Leeuwarden: er is te weinig 'voeding', onder meer omdat de mogelijke tracés te ver liggen van grote plaatsen als Burgum en Hurdegaryp.
Het onderzoeksbureau adviseert de gemeenten te blijven investeren in de bestaande fietsverbindingen. Dat levert meer op dan de aanleg van de nieuwe fietssnelweg. De onderzoekers zien nog wel potentie in de aanleg van relatief korte fietssnelwegen, bijvoorbeeld van Ureterp naar Drachten.
Smallingerland moet het onderzoek nog officieel vaststellen en een vervolgactie bepalen. Tot die tijd wil de gemeente niet reageren. De conclusies komen nu naar buiten via Grootegast, de buurgemeente waar de route mogelijk ook langs zou gaan. ,,Ook met mogelijke maatregelen blijft de potentie beperkt", zo vatten B en W van Grootegast de conclusie van het onderzoeksbuerau samen. ,,De investeringen die nodig zijn om deze beperkte aantallen fietsers optimaal te faciliteren staan in geen verhouding tot de extra aantallen gebruikers."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties