De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Hoofdartikeldonderdag, 26 november 2015

'Parijs' is vooral top over het morele
De verwachtingen over de afloop van de klimaattop in Parijs zijn niet bijzonder hoog. Beroepsdeelnemers zoals politici zullen het niet hardop zeggen, maar ze weten dat de vooruitzichten niet goed zijn. Het komt aan op het maken van afspraken die in financieel opzicht pijn doen. En er zijn maar weinig politici die deze pijn op hun geweten willen hebben.
Opvallend is dat op de top bestuursvoorzitters van grote, wereldwijde bedrijven een pleidooi zullen houden voor radicale veranderingen in met name het energiebeleid. Onder hen is Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van de chemiereus DSM. Hij zal, samen met tientallen topmensen van grote bedrijven, proberen de politiek een beetje af te helpen van het argument dat de verduurzaming te duur is. De bestuursvoorzitters pleiten zelfs voor verhoging van belasting op de uitstoot van CO2. Die hogere prijs gaat ten koste van de winst van de ondernemingen. Toch is het goed om zo'n maatregel te treffen, vinden Sijbesma en zijn collega's. DSM hanteert bij interne berekeningen al een hogere prijs voor CO2-uitstoot en wel vijf keer zo hoog als de nu gebruikelijke prijs. Daarmee gaat het bedrijf als vanzelf duurzamer produceren. En dat moet ook; voortzetting van het huidige, vervuilende beleid is geen weg naar de toekomst.
Grote ondernemingen in de wereld gaan de politiek voor. De VVD in ons land, die zegt voor het bedrijfsleven op te komen, moet zich dat aantrekken. Die partij ziet weinig in straffe verduurzaming via, bijvoorbeeld, wetgeving. Die zou leiden tot uittocht van bedrijven uit Nederland om elders met nog meer vervuiling hun werk te doen. VVD-voorman Halbe Zijlstra vatte dit argument als volgt samen: Nederland armer en de wereld warmer.
Zo'n uitspraak klinkt goed, maar feitelijk zet Zijlstra zichzelf voor schut. Grote bedrijven zeggen juist het tegenovergestelde: liever nu wat minder winst en een toekomst, dan handhaving van de winst en een zeer ongewenste toekomst.
De opvattingen van Zijlstra zijn in zeker opzicht schandalig. Vooral zijn partij, samen met het CDA, heeft ervoor gezorgd dat Nederland slecht scoort op het terrein van duurzaamheid. Zelfs China doet in verhouding meer aan opwekking van duurzame energie dan Nederland. Systematisch zijn de belangen van de energielobby bediend en is duurzaamheid terzijde geschoven als een product van mensen met geitenwollen sokken. Dit beleid is slecht geweest voor het milieu en heeft voorkomen dat ons land minder afhankelijk zou worden van energieleverende landen. Bijvoorbeeld Rusland.
De economische aspecten en die van het milieu zoals die in Parijs aan de orde komen, hebben een sterk morele betekenis. De wereld zal laten zien hoe zij zich verantwoordelijk voelt - of niet - voor komende generaties. Daarbij gaat het niet alleen om Nederlandse kinderen van nu, maar ook om kinderen in gebieden waar de effecten van de warmer wordende aarde het sterkst zijn. Een van die gebieden is Bangladesh. Van dat land kan niet worden gezegd dat het verantwoordelijk is voor de opwarming. En toch zijn haar inwoners straks de eersten die op de vlucht moeten.
Parijs is veel meer dan een milieutop. Parijs is vooral een top over het morele.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties