De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodonderdag, 26 november 2015

Gemeenten in Fryslân zien af van Ultima
Joure - Friese gemeenten die onkruidbestrijdingsmiddel Ultima overwogen als alternatief voor Roundup, zien daar definitief vanaf. De Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven in Nederland, stelde deze week dat het middel een risico vormt voor de drinkwatervoorziening.
Per januari 2016 mogen gemeenten onkruid niet meer met Roundup bestrijden vanwege het kankerverwekkende bestanddeel glysofaat. Naast alternatieven als borstelen, stomen of heet water, overwoog een aantal gemeenten ook het spuitmiddel Ultima van Ecostyle te gebruiken. Dat wordt als een laagrisicomiddel aangemerkt en zou daarom wel mogen worden gebruikt.
Deze week meldde de Vewin echter dat Ultima toch niet onschuldig genoeg is. Uit een analyse die kennis en adviesbureau CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) maakte, in opdracht van Vewin, blijkt dat bij gebruik van dit middel op harde ondergrond zoals stoepen en wegen, te veel van de stof maleïne hydrazide (mh) in het oppervlaktewater spoelt.
Risicostoffen
Welke risico's deze stof voor de volksgezondheid heeft, meldt het onderzoek niet. Maar volgens woordvoerder Amarins Komduur moet sowieso voorkomen worden dat er meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid van het middel in het oppervlaktewater komt. ,,Alles wat er teveel in zit, moeten drinkwaterbedrijven weer verwijderen. Dat levert extra kosten op. Ons standpunt is: voorkom dat zulke stoffen in het water komen."
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseerde de regering rond het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen ook laagrisicostoffen te weren. Volgens het instituut kan zo'n stof op termijn alsnog als risicovol worden aangemerkt. Ook kan grootschalig gebruik van deze stoffen, als alternatief voor Roundup, schadelijke effecten veroorzaken voor mens en milieu.
,,Mensen gebruiken ook azijn om het onkruid tussen de tegels te bestrijden. Dit hoeft niet per se gevaarlijk te zijn. Maar wel als men dit grootschalig en in grote hoeveelheden gebruikt. Dan kan in een naburige sloot zuurstofgebrek ontstaan, met vissterfte als gevolg", geeft Harald Wychgel van het RIVM als voorbeeld.
Afgelopen zomer bleek uit een onderzoek van het Friesch Dagblad dat De Fryske Marren, naast methodes met heet water en hete lucht, Ultima als alternatief testte. Gezien de onrust ziet de gemeente inmiddels van dit middel af, aldus een woordvoerder.
Ook voor de samenwerkende gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel is het gebruik van Ultima inmiddels geen optie meer, melden ze. Ze denken nog na over een alternatief.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 26 november

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties