De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Hoofdartikeldonderdag, 17 december 2015

Merkel redt zichzelf en haar partij
Even leek het er op dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel de greep op haar positie in haar partij en in de Duitse en Europese politiek kwijt was. Haar overtuiging dat Duitsland de enorme vluchtelingenstroom wel aankan, werd steeds meer aangevochten. Niet alleen van buiten haar partij, de CDU, maar ook van haar politieke vrienden. De belofte van Merkel kwam steeds meer op gespannen voet met wat veel Duitsers vinden: we kunnen niet alles aan. Dagelijks worden er incidenten gemeld jegens vluchtelingen, en radicale elementen in de Duitse samenleving krijgen steeds meer sympathisanten.
Merkel kreeg het benauwd: hoe moet ze trouw blijven aan haar overtuigingen en beloftes, en tegelijkertijd tegemoet komen aan het groeiende onbehagen in de Duitse samenleving?
De bondskanselier heeft begin deze week de oplossing gevonden: een gloedvolle toespraak waarin ze de waarden van Duitsland hoog houdt en aanscherpt én de erkenning dat Duitsland niet alles kan. Merkel hield haar toespraak in eigen huis, op het CDU-partijcongres. Haar optreden viel in goede aarde: het applaus na afloop van de speech duurde liefst negen minuten.
Zo’n applaus kan maar een ding betekenen: iedereen is blij met de houding van de bondskanselier en iedereen ervoer de speech als 'uitweg’ uit de benarde positie waarin Merkel en de CDU zich bevonden. Het grote applaus gaf uitdrukking aan de opluchting: Merkel gered, de partij gered en de positie van Duitsland in zijn leidende rol in Europa wordt niet langer aangetast.
Merkel erkende de problemen met de vluchtelingenstroom maar gaf tegelijkertijd een recept. Daarop staat de betekenis van het individu op de eerste plaats. Vluchtelingen zijn niet een naamloze groep, maar mensen met een naam en een eigenheid. Die zal worden erkend in de Duitse politiek en samenleving. Duitsland groeit samen met deze mensen-met-een-naam naar een zich vernieuwend Duitsland. De nieuwe Duitsers moeten volop meedoen: dus de taal leren en geen parallelle samenleving creëren. Integratie van individuen is het antwoord. Niet wegkijken van de problemen, maar ze oplossen.
Op het recept staan ook andere maatregelen voorgeschreven: meer en betere grenscontroles. Meer inspanningen om de conflicten die leiden tot vluchtelingen te doen beëindigen, betere voorzieningen voor opvang in de regio. En: mensen uit veilige herkomstlanden zo snel mogelijk terugsturen.
In haar toespraak betoonde Merkel zich opnieuw een leider met gevoel voor realisme en voor idealisme: erkenning van de problemen aan de ene kant en aan de andere kant het aanraken van gevoelige snaren van het Duitse zelfbewustzijn.
De positie van Merkel is er na de overwinning op de dreigende crisis sterker op geworden. Maar ze blijft kwetsbaar. De komende maanden moet Merkel laten zien dat wat ze heeft beloofd kan. Alleen kan ze het niet. Ze heeft steun nodig van leiders van andere Europese landen. En die hebben, net als Merkel, binnenlandse belangen. Het 'visioen’ van Merkel over het nieuwe Duitsland laat visie zien. Dat visioen moet worden gedeeld in Europa, anders spat het uiteen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties