De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiodonderdag, 17 december 2015

Gemeente heet Waadhoeke
Sint Annaparochie - De nieuwe gemeente die op 1 januari 2018 in Noordwest-Fryslân ontstaat, gaat Waadhoeke heten. Inwoners van de fusiegemeenten het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en de vier dorpen Wjelsryp, Baaium, Winsum en Spannum in Littenseradiel hebben deze naam in ruime meerderheid gekozen, zo maakte burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel gisteravond in Sint Annaparochie bekend.
Tussen 3 en 25 november brachten 15.914 mensen hun stem uit: 43,7 procent van de stemgerechtigden. Dat is iets minder dan in de eerste ronde. Er kon zowel digitaal als schriftelijk gestemd worden. Waadhoeke kreeg 61 procent van de stemmen, 39 procent van de stemmen ging naar Nij-Westergo. In de eerste ronde brachten in totaal 16.556 mensen hun stem uit. Dat kwam overeen met 45 procent van de stemgerechtigden. De hoge opkomst geeft aan dat de inwoners zich betrokken voelen bij de herindeling in Noordwest-Fryslân, stelde Van Mourik vast. In de eerste ronde ging 34 procent van de stemmen naar Nij-Westergo. Waadhoeke kreeg 39 procent van de stemmen. Franeker haalde 27 procent en viel daarmee af. Omdat in de eerste ronde geen van de drie namen meer dan 50 procent scoorde was een tweede stemronde nodig.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties