De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiodonderdag, 17 december 2015

Fries lezen en schrijven gaat steeds beter, aldus rapport
Leeuwarden - Steeds meer inwoners van Fryslân zeggen de Friese taal goed tot heel goed te kunnen lezen. Dat blijkt uit de Fryske Taalatlas 2015 die deze week is gepresenteerd.
Elke vier jaar voert de provincie een enquête uit over het gebruik van de Friese taal. Ten opzichte van de laatste keer (2011) is het percentage Friezen dat zegt goed tot zeer goed Fries te lezen gestegen van 48,6 procent naar 51,8 procent.
Ook het schrijven gaat beter, al blijft dit een problematisch onderdeel voor de meeste Friestaligen. In 2011 zei 12,1 procent van de inwoners van Fryslân goed tot zeer goed Fries te kunnen schrijven: dit jaar is dat gestegen tot 14,5 procent.
Fries spreken en vooral verstaan is voor de meeste inwoners van de provincie geen probleem. Het eerste lukt 93,7 procent goed tot zeer goed, net als vier jaar eerder. Ook het spreken (46,2 procent zeer goed, 20,4 procent goed) is niet noemenswaardig veranderd.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties