De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Hoofdartikelmaandag, 6 maart 2017

Het doorrekenen van programma zegt niets
De economische groei in de eurolanden is vorige maand aangetrokken tot het hoogste peil in bijna zes jaar. De graadmeter voor de economische groei in de muntunie bereikte het hoogste punt van de afgelopen zeventig maanden, vooral dankzij sterke verbeteringen in Duitsland en Frankrijk. Verder lag de groei in Spanje en ItaliŽ afgelopen maand op het hoogste punt in ruim een jaar. Ook Nederland doet het goed, zo is wel gebleken. Ons land kent goede exportcijfers, de industrie floreert, de handel draait prima en het consumentenvertrouwen is hoog.
De huidige ontwikkelingen wijzen op een groei van 0,6 procent in de eurozone in het eerste kwartaal. Daarbij groeit de werkgelegenheid in het sterkste tempo van het afgelopen decennium. Steeds meer mensen vinden een baan, ook zij die het vroeger moeilijk hadden een werkplek te vinden.
Eerder deze week werd al gemeld dat de industrie van de eurolanden in februari in het sterkste tempo groeide sinds het voorjaar van 2011. Er is dan ook sprake van een zeer robuuste opleving van de groei, op alle fronten en in alle grote economieŽn.
Het is positief nieuws, dat regeringen in verschillende Europese landen de mogelijkheid geeft om uit de tredmolen te komen van doorgaande bezuinigingen. Door de economische groei komt er ruimte op staatsbegrotingen om structureel zaken aan te pakken, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en het stimuleren van belangrijke zaken als duurzaamheid en het vergroenen van de energievoorziening. Economische groei, de groei van het bruto binnenlands product (bbp), doet als vanzelf het begrotingstekort en de staatsschuld kleiner worden. Dat is vooral een rekenkundig mechanisme omdat het begrotingstekort en de staatsschuld worden gedefinieerd als percentage van het bbp.
De grote vraag bij de positieve berichten die de laatste tijd naar buiten komen is of we met onze rekenmethodes eerlijk zijn en of het niet eens tijd wordt om onze welvaart en ons welzijn op een andere manier te berekenen.
In sommige landen wordt nagedacht over deze vraag of wordt al gewerkt met methodes waarin ook zogenoemde geluksfactoren mee berekend worden, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs en de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg of duurzaamheid en de mate waarin het milieu al dan niet wordt aangetast. Er komen dan heel andere cijfers te voorschijn. In de gangbare berekeningen leveren kolencentrales toegevoegde waarde aan het bbp, maar als de CO2-uitstoot wordt meegerekend hebben ze een negatief effect.
In de huidige verkiezingstijd in Nederland wordt geschermd met doorrekeningen van partijprogramma’s en economische effecten van voorgestelde maatregelen. De gemene deler is dat de rekenkundige modellen vooral materieel zijn. Over het welzijn van de burgers zeggen ze niets. Ze zwijgen bijvoorbeeld over de effecten van het leenstelsel voor talentvolle kinderen uit gezinnen waarvoor hoger onderwijs niet voor de hand ligt, of voor mensen die zorg mijden vanwege de eigen bijdrage en die hun gezondheid op het spel zetten. Een goede samenleving hoort meer te zijn dan het bbp. Stop maar met het doorrekenen van programma’s.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties