De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Hoofdartikelwoensdag, 8 maart 2017

Wel of geen extra geld voor ouderen?
Henk Krol van de ouderenpartij 50Plus heeft het geweten. Hij is hardhandig aangepakt over zijn berekening van de kosten bij het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Wat hij zei, bleek niet helemaal te kloppen. De oplossingen die de partij had voor de kosten van een lagere AOW-leeftijd waren op onderdelen zelfs tamelijk lachwekkend. Wat te denken van de oplossing om de kosten mee te laten financieren door belastingopbrengst van legale wietteelt?
Er is nog een ander onderwerp waarop Krol kan worden aangevallen: de inkomens van ouderen. Krol, overigens samen met bijvoorbeeld CDA en SP, vindt dat de ouderen de komende kabinetsperiode recht hebben op wat extra’s. De ontwikkeling van hun besteedbaar inkomen/koopkracht zou achterblijven bij die van andere groepen in de samenleving. Maar wat blijkt? Volgens het CBS blijft het inkomen van ouderen achter bij dat van werkenden, maar zijn ouderen vermogender dan jongere Nederlanders. En om het nog wat ingewikkelder te maken: ouderen met alleen een AOW-uitkering hebben hun inkomen iets zien stijgen. Ouderen die naast hun AOW een pensioen hebben van meer dan tienduizend euro, gingen er in de vergelijking op achteruit.
Hebben Krol, Buma en Roemer gelijk? Of is het terecht dat de VVD zegt dat het allemaal best meevalt met het inkomen van ouderen? Er is geen simpel antwoord. Wie groepen Nederlanders vergelijkt - bijvoorbeeld gepensioneerden en werkenden - komt met een uitkomst die geldig is voor die groepen, maar niet noodzakelijkerwijs voor individuele mensen in die groepen.
De verhalen over ouderen, werkenden of andere groepen 'liegen de waarheid’: er is niet één individu in die groepen die alle kenmerken heeft van de groep waartoe dat individu behoort. Dus: een oudere met, bijvoorbeeld, een van het gemiddelde afwijkend pensioen heeft niets aan de kenmerken van de groep ouderen. De enige 'waarheid’ is die van de individuele omstandigheden. En die verschillen enorm. Omroep Max heeft een reportage gemaakt over pensioenen. In de uitzending bleek hoe zeer het individuele kan afwijken van het gemiddelde. Een weduwe van een man die in 23 jaar een pensioen heeft opgebouwd, dat die vrouw 87 euro per maand oplevert, is in totaal andere omstandigheden dan 'het gemiddelde’ van de groep met een aanvullend pensioen.
Het CBS heeft berekend dat in het algemeen kan worden gezegd dat 65-plushuishoudens vermogender zijn dan jongere groepen. Dat is geen wereldschokkend nieuws. Veel 65-plussers wonen in een huis dat ze dertig jaar geleden kochten en dat nu veel meer waard is dan de koopsom. Bovendien is de vergelijking tamelijk zinloos: logisch, dat jongere generaties minder vermogen hebben. Als het goed is, zijn ze volop bezig vermogen op te bouwen.
Krol, die negatief is over de financiële positie van ouderen, en Rutte, die er positiever over denkt, zullen elk hun eigen verhaal blijven vertellen. Het is de vraag of die verhalen worden geloofd: de kiezer weet als geen ander of zij/hij er wel of niet beter op is geworden, de afgelopen jaren.
Daarmee wordt de betekenis van zowel het CBS-rapport als uitspraken van lijsttrekkers behoorlijk betrekkelijk.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties