De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiowoensdag, 12 april 2017

Provincie heeft meevaller van acht miljoen
Leeuwarden - De provincie Fryslân heeft 2016 afgesloten met een overschot van 20,9 miljoen euro. Dat is ruim acht miljoen meer dan verwacht. Dat meldde gedeputeerde Sander de Rouwe gisteren bij de presentatie van de jaarstukken. Het bedrag wordt in de algemene reserves gestort, Provinciale Staten kan later dit jaar voorstellen doen voor extra uitgaven. De provincie begroot ieder jaar zo dat er geld overblijft om in 2019 een spaarpot te hebben van ruim 95 miljoen euro. Deze spaarpot wordt aangelegd voor onder meer grotere investeringen nu de pot met Nuongelden leger raakt. De extra meevaller komt door vrijvallende budgetten en eenmalige meevallers.
De provincie zou de acht miljoen kunnen besteden aan de aankoop van natuurgebieden om de doelstellingen voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te halen. Zoals het Friesch Dagblad gisteren berichtte, ligt de provincie achter op schema. Een toezegging voor de EHS is volgens gedeputeerde Johannes Kramer nog niet aan de orde, al hebben de Staten de mogelijkheid om voorstellen in die richting te doen.
Een andere mogelijkheid kan Culturele Hoofdstad zijn. De stichting is bezig met het samenstellen van het programma en tegelijkertijd op zoek naar middelen om de programma’s te realiseren. ,,Wij zijn met de gemeente in overleg over 2018 maar er ligt vanuit de stichting geen vraag om extra geld", aldus Poepjes. ,,De stichting werkt hard om het programma te realiseren binnen de begroting."
In de stukken beschrijft de provincie ook hoe de grote projecten - zoals het Aquaduct Drachtsterweg of de Centrale As - er voor staan. Volgens de provincie gaat het met de 22 grote projecten voorspoedig, al zijn er hier en daar wel risico´s op overschrijding van budgetten of termijnen. Zoals de aanleg van snel internet op het platteland dat aan het einde van dit jaar van start zou moeten gaan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties