De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Hoofdartikelwoensdag, 17 mei 2017

Economie groeit, toch armoede en schulden
De schuldenproblematiek in Nederland is hardnekkiger aan het worden, zo constateerde de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren deze week. Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de crisis voorbij is, maar toch blijven veel Nederlanders in de schulden zitten en zijn de problemen ernstiger. Dat heeft alles te maken met het feit dat veel mensen kleine inkomens hebben. Flexland Nederland is feitelijk een lagelonenland geworden.
Sinds 2014 is de groep mensen die aanklopt bij de schuldhulpverlening met bijna de helft toegenomen. Ook het aantal probleemgevallen dat het moet stellen met een uitkering of geen inkomstenbron heeft, is al een aantal jaar aan het oplopen.
Een van de conclusies is dat de overheid nu vaak de oorzaak is van het ontstaan van schulden. Het systeem van bijvoorbeeld toeslagen is zo complex geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen. Bijvoorbeeld als hun inkomenssituatie een beetje verbetert maar dat er als gevolg daarvan toeslagen moeten worden terugbetaald zonder dat ze daar rekening mee houden of dat ze dat zelfs maar weten.
Vanuit de regering wordt benadrukt dat recent al diverse maatregelen zijn genomen om een adempauze voor mensen met schulden in te lassen. Maar erg veel resultaat hebben de maatregelen niet gehad.
Deze week verscheen ook een ander verontrustend onderzoek over de inkomenssituatie van Nederlanders. Het komt van het College voor de Rechten van de mens. Die concludeert dat het bestrijden van armoede hoger op de agenda moet komen. De overheid moet met een nationaal programma komen, want door geldgebrek komen bijvoorbeeld mensenrechten als recht op onderwijs, werk, gezondheid en huisvesting in het gedrang.
Armoede kan leiden tot een ongezond voedingspatroon, wonen in een ongezonde omgeving of het mijden van zorg. De cijfers liegen er volgens de organisatie niet om. Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Veel van hen zijn langdurig arm, hebben gezondheidsproblemen en zijn minder betrokken bij de maatschappij en politiek.
Zo’n 80 procent van de mensen die zichzelf als arm beschouwen, voelt dat dit hun gevoel van waardigheid aantast. Als mensen het gevoel hebben er niet bij te horen, kan dat leiden tot maatschappelijke onvrede en verlies van vertrouwen in instituties zoals de overheid en de rechtsstaat.
We hebben de afgelopen week verschillende juichberichten gehoord over de geweldige prestaties van de Nederlandse economie. Er komen steeds meer banen, er is meer consumentenvertrouwen en de export groeit. Toch blijkt er structureel iets mis te zijn in de samenleving waar veel mensen in armoede leven en het schuldenprobleem toeneemt.
De achtergrond hiervan is het neoliberale overheidsbeleid dat jaren is gevoerd. Daardoor zijn veel mensen in flexbanen gedwongen, zijn de premies voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg gestegen en is de ingewikkeldheid van regelingen toegenomen.
Het zou goed zijn dat het armoede- en schuldenprobleem in de kabinetsformatie hoog op de agenda komt te staan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties