De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikelvrijdag, 19 mei 2017

Elf fonteinen: niet alle kritiek snijdt hout
De elf fonteinen die Fryslân moet krijgen in het kader van Culturele Hoofdstad staan vandaag voor het eerst bij elkaar in één ruimte. Althans, de ontwerpen van die fonteinen. Wie wil, kan ze vanmiddag bekijken in de Martinikerk in Franeker.
Daarmee is hoe dan ook een mijlpaal in het project 11Fountains bereikt. Dat project was van het begin af aan omgeven met kritiek: onder meer op de keuze voor de kunstenaars, op de locaties van de fonteinen, op de bedragen die ermee gemoeid zijn en op de ontwerpen zelf.
Een deel van die kritiek is terecht of op zijn minst begrijpelijk. Natuurlijk is het bijzonder dat elf toonaangevende internationale kunstenaars bereid zijn een fontein te ontwerpen in de toch - meestal - relatief kleine Friese steden.
Anderzijds is het de vraag of veel inwoners wel zitten te wachten op een nieuwe fontein in hun stad; internationale kunst of niet. Zeker als die fontein niet, zoals in Dokkum, onderdeel is van de algehele herinrichting van een markt, plein of het centrum.
En ook als de locatie van een fontein uitvoerig is overlegd met een speciale fonteincommissie, blijft dit slechts een vertegenwoordiging van de 'mienskip', en niet de gemeenschap zelf. De inwoners moeten uiteindelijk leven met een soms metershoog nieuw kunstwerk in hun stad, ook als de kunstenaar zelf al weer lang en breed is vertrokken naar Engeland, Puerto Rico of Japan. Alleen dat is al reden genoeg om kritiek uit de 'mienskip' serieus te nemen.
Daarbij zijn er nog zo veel zaken onduidelijk over de financiering van de fonteinen en van het onderhoud ervan, dat de vrees terecht is dat de Friese steden worden opgezadeld met een toekomstige financiële last. Voor gemeenten die al veel op hun bord hebben - zoals jeugdzorg en WMO - en die al hebben bezuinigd op bibliotheken en plaatselijke musea, kan dat een wrang vooruitzicht zijn.
Maar nu de ontwerpen er zijn, is het wellicht tijd om één punt van kritiek achter ons te laten: het feit dat er geen Friese kunstenaars bij het project betrokken zijn. Van meet af aan is 11Fountains een internationaal project geweest, gericht op internationale kunstenaars en met het doel internationale kunstenaars aan Fryslân te verbinden.
Dat hierbij de keus niet is gevallen op een Friese kunstenaar betekent niet dat er geen goede Friese kunstenaars zijn. Het betekent alleen dat voor dit internationale project gekozen is voor internationale namen. Daarop kritiek blijven hebben, kan op den duur benepen overkomen: alsof in Fryslân alleen Friese kunst telt. Niets is minder waar.
Nu de ontwerpen er zijn, kan beter een andere discussie worden gevoerd: zijn de fonteinen mooi of niet en voegen ze iets toe aan de Friese steden? Daarover valt te twisten, al is het maar omdat het hier gaat om kunst en daarmee ook in elk geval deels om smaak.
De een vindt de leeuwen die in Workum komen wanstaltig en de ander juist mooi. De een vindt de Oort-fontein van Franeker elegant, een ander bijna saai. Dat daarover discussie is te voeren, betekent ook dat de kunstenaars en organisatie niet hebben gekozen voor een louter veilige weg. Dat is toch ook winst te noemen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties