De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiovrijdag, 19 mei 2017

Gemeenten rekenen niet op overname alle taxichauffeurs
Leeuwarden - De Noordoost-Friese gemeenten gaan ervan uit dat zeker niet alle chauffeurs van Taxicentrale Waaksma zullen worden overgenomen door de bedrijven die de aanbesteding hebben gewonnen. Dat zei Gijs Verberne, de advocaat van de gemeenten, gisterochtend tijdens het kort geding dat Waaksma had aangespannen. Hij noemde dat als een van de mogelijke verklaringen voor het gegeven dat de winnende vervoerders relatief weinig geld hoeven te vragen voor de klus.
Bij het kort geding staat de gunning centraal van het leerlingen- en WMO-vervoer en het Opstapper-vervoer in Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel. Een groot deel van dit werk wordt nu uitgevoerd door Waaksma.
Waaksma vindt dat bij de aanbesteding geen goede regeling is opgenomen voor overname van personeel. Het bedrijf vreest dat relatief oude en dure werknemers door nieuwe vervoerders niet worden overgenomen. Hierdoor moet Waaksma mensen ontslaan, komt ouder personeel thuis te zitten en is de toekomst van het bedrijf in een klap onzeker door ontslagvergoedingen.
OPOV-regeling
Voor de overname van personeel geldt in de aanbesteding de OPOV-regeling, die inhoudt dat 75 procent van de betrokken chauffeurs met een vast contract in ieder geval een baanaanbod moeten krijgen. ,,Een wassen neus", noemde Han de Lange, de advocaat van Waaksma, die eis gisteren. ,,In de praktijk wordt de OPOV veelal omzeild of worden de mazen ervan opgezocht." De Lange zei dat hierdoor geen sprake is van een level playing field: alleen Waaksma moet rekenen met de kosten van de huidige chauffeurs. ,,Het bedrijf is daardoor bij voorbaat kansloos."
Op 27 maart zei verantwoordelijk wethouder Pytsje de Graaf (FNP, Dongeradeel) nog in de Leeuwarder Courant dat gemeenten wel degelijk eisen dat personeel wordt overgenomen: ,,It wie in hurde eask dat elk dy't fêst wurk hat by in bedriuw dat it ferliest, in fêste oanstelling ûnder deselde kondysjes krije moat by de nije ferfierder. Want dat wie ien fan de soargen, dat it personiel de dupe wurde soe." Die dag spande Waaksma het kort geding aan en sindsdien willen betrokken wethouders niet meer reageren.
De gemeenten erkenden gisteren voor de eerste keer dat de bedrijven onder de regeling kunnen uitkomen, bijvoorbeeld door personeel dat al bij hen in dienst is meer te laten werken. ,,Dan is de regeling niet van toepassing", zei advocaat Verberne. ,,Het is aan hen, maar het is te verwachten dat ze in ieder geval een deel met eigen personeel zullen doen."
Na afloop wilde Verberne desgevraagd een toelichting geven, maar een medewerker van de gemeenten onderbrak hem en zei dat verder geen mededelingen worden gedaan.
Advocaat Marco Kalmijn van VMNN zei na afloop dat nog niet te zeggen is of en hoeveel personeel zal overgaan naar de nieuwe vervoerders. ,,Dat zal later blijken."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties