De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 27 april

Economiedinsdag, 11 juli 2017

Boter duurder door grotere populariteit
Leeuwarden - ,,Hieltiten mear minsken tinke positiver oer de effekten fan būter op de sūnens. Wittenskippers wize der ek faker op”, aldus woordvoerder Klaas Johan Osinga van landbouworganisatie LTO. ,,Je sjogge dat dit ynternasjonaal trochwurket yn de būtermerk. Minsken kieze wer faker foar būter ynstee fan plantaardige fetten. It is in trend dy’t in grut effekt hat op de prizen. Der wurdt op de hiele wrāld no te min būter makke.”
In de afgelopen maanden zijn de prijsverhogingen versterkt doorgezet. Vorig jaar stonden de prijzen net als bij andere producten als melkpoeders en kaas nog onder druk door de moeizame internationale zuivelmarkt, maar ze kwamen volgens Osinga toen niet onder de interventieprijs waardoor Europese opkoop achterwege bleef. ,,No is dat dśdlik oars. Resint is der de eangst yn de ynternasjonale hannel dat der oan it ein fan dit jier in būtertekoart wźze sil. Dat driuwt de prizen op, al is der no wer wat in stabilisaasje.”
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 11 juli.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties