De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiodonderdag, 17 augustus 2017

Vlieland vreest ‘doldwars’ excursievoertuig
Vlieland - De gemeente Vlieland is boos over het plan van een Texelse ondernemer voor het houden van excursies met een amfibievoertuig op de Waddenzee. De gemeente vreest dat de excursies negatieve gevolgen hebben voor met name de vogelstand.
De ondernemer wil met het zogeheten LARC-voertuig - een amfibievoertuig dat kan rijden en varen en in gebruik is bij het Amerikaanse leger - safari’s houden over de Waddenzee. Het is de bedoeling dat deelnemers ‘het wad ervaren’ door zeehonden en vogels te bekijken, op een wadplaat uit te stappen en schelpdieren te rapen. De beoogde route gaat onder meer langs het Langegat ten zuiden van Vlieland. Het grootste gedeelte van de tocht gaat over het Friese deel van de Waddenzee en de ondernemer moest daarom de vergunning aanvragen bij de provincie Fryslân. Die verleende inmiddels een vergunning.
In de vergunning concludeert de provincie dat de excursies geen onaanvaardbare verstoring opleveren voor het Waddengebied. Zo worden relatief weinig dieren meegenomen of verstoord op de wadplaten, en gaat het daarbij bovendien om dieren die in grote aantallen voorkomen op de Waddenzee. Wel stelt de provincie enkele voorwaarden, bijvoorbeeld dat afstand moet worden gehouden tot groepen foeragerende vogels en groepen zeehonden. Ook mag het voertuig - in tegenstelling tot wat de ondernemer had gevraagd - niet over de droogvallende zandplaat de Waardgronden rijden. Aanmeren en uitstappen mag daar wel. Het voertuig voor maximaal zestig mensen met 240 keer per jaar een ronde maken.
Wethouder Rients Hoekstra (VVD) van Vlieland is er niettemin niet gerust op. ,,Het gaat om een Werelderfgoed-gebied waar meer dan een miljoen vogels verblijven. Het is een belangrijk foerageergebied voor allerlei vogels. Dan zou zo’n voertuig daardoorheen gaan banjeren. Wij vinden niet dat dat kan.”
Hoekstra zegt verbaasd te zijn dat de provincie geen mogelijkheden zag de vergunning te weigeren. ,,Dat dat zomaar kan, in zó’n kwetsbaar gebied. Normaliter moeten schepen in de geul varen. En voor een of ander doldwars voertuig geldt dat nu niet.”
De gemeente heeft inmiddels bezwaar aangetekend bij de provincie. In dat bezwaar wordt er ook op gewezen dat de excursies er mogelijk toe leiden dat nieuwe ontwikkelingen op het eiland niet meer kunnen, vanwege de effecten op het stikstofplafond van Vlieland.
Hoekstra zegt niet uit te sluiten dat de gemeente naar de rechter stapt als de provincie vasthoudt aan de vergunningverlening. Hij zegt zich erover te verbazen dat natuurorganisaties géén bezwaar hebben ingediend. In een eerder stadium waren ook de Waddenvereniging en Natuurmonumenten nog negatief over het plan. Deze twee organisaties kwamen gisteren niet met een reactie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Te gek voor woorden. Schippers mogen niet meer met toeristen naar de zeehonden varen vanwege verstoring en deze patser met een groot voertuig wel.
De provincie toont weer eens zijn slappe kant.
Het grote geld?

Anneke Zeinstra, - maandag, 11 september 2017


regio
Familieberichten
Advertenties