De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Economiezaterdag, 19 augustus 2017

LTO Noord is tegen plannen IJsselmeer
Drachten - Landbouworganisatie LTO Noord stapt voorlopig uit de klankbordgroep die praat over de peilaanpassingen in het IJsselmeer. ,,Rijkswaterstaat (RWS) wil de peilen in het voorjaar verhogen en niet meewerken aan hogere zomerdijken om waterschade bij stormen uit het westen of zuidwesten te voorkomen. In eerste instantie leek het er echter wel op dat Rijkswaterstaat mee wilde werken”, zegt woordvoerder Peet Sterkenburgh. Ook recreatieorganisatie Recron is tegen de plannen omdat in het najaar de peilen worden verlaagd en RWS niet van plan is extra te baggeren. Dit kan tot problemen leiden met de diepgang in de havens bij de scheepvaart. Vooral recreanten zouden dan de dupe worden. Bij een lager peil in het najaar kan met de vele regenbuien die dan traditioneel vallen en een lager peil de ontwatering beter worden gerealiseerd.
Langs de IJsselmeerkust in Fryslân en bij Kampen ligt in totaal 1200 hectare landbouwgrond buitendijks. Deze landerijen worden alleen beschermd met een zomerdijk. Het gaat om zeshonderd hectare bij Workum, vierhonderd hectare in Gaasterland en tweehonderd hectare bij Kampen en Genemuiden.
,,Boeren kunnen hun schade wel claimen bij een compensatieregeling”, legt Sterkenburgh uit. ,,Maar dan moeten ze aantonen dat ze schade hebben. En om dat goed te kunnen doen, moeten ze ook een nulmeting laten uitvoeren. Anders kun je naderhand nooit bewijzen dat je schade hebt. Dat betekent een hele papierwinkel.”
LTO Noord tekent dan ook bezwaar aan wanneer RWS doorgaat met de plannen. ,,We zijn er niet per se tegen, maar willen graag aanpassing van de dijken. Een hoger peil heeft namelijk ook voordelen, vooral in droge zomers. Dan kan er meer water richting de boezems en kan droogte beter worden bestreden.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties