De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Hoofdartikelwoensdag, 6 september 2017

Buma’s kritiek op verstokt liberalisme
De H.J. Schoo-lezing die CDA-partijleider Sybrand van Haersma Buma deze week hield, laat zich lezen als een forse kritiek op het verabsoluteren van enkele waarden uit de Franse Revolutie. Ongebreidelde vrijheid en een blind streven naar gelijkheid heeft in onze samenleving geleid tot versplintering, zo luidde ongeveer de boodschap.
De moderniteit is - anders dan we vaak denken - niet met de christelijke ethiek in strijd, zij is er een gevolg van, aldus Buma. Door dat te beseffen, kunnen we ook op zoek naar de diepere grondslagen van de begrippen vrijheid en gelijkheid, binnen de politiek-filosofische traditie die uit het christendom is voortgekomen. “Dan zien we een vrijheidsbegrip waarbij het individu niet op een voetstuk wordt geplaatst, maar juist tot bescheidenheid wordt opgeroepen. Waarbij iedereen een taak heeft en verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van zijn medemens en de samenleving. En juist die traditie, die in de loop van eeuwen in Europa is gevormd, verschaft ons een stabiele basis om met grote veranderingen om te gaan.” En die grote veranderingen zijn er ontegenzeggelijk en kunnen bedreigend zijn. Om maar twee te noemen: mondialisering en immigratie.
Buma heeft ook bij andere gelegenheden kritiek geuit op doorgeschoten individualisme en andere uitwassen van het liberalisme. De nadruk op het gemeenschapsdenken dat hij er tegenover stelt is overigens een constante in het CDA-gedachtegoed. Eerder al spraken partijprominenten als Balkenende of Hirsch Ballin over dit thema als een van de principes in de samenleving. Trouwens, wie het boek Tegen het cynisme van Buma heeft gelezen, ziet veel overeenkomsten met de lezing hij hield.
Er zit nogal wat verschil tussen wat de CDA-leider te berde brengt en de liberale opvattingen van D66 en VVD. Vandaar misschien ook dat het niet zo wil vlotten met de formatie waarin, als het om de visie op de samenleving gaat, de twee laatstgenoemde partijen fundamenteel tegenover CDA en ChristenUnie staan.
Het is teleurstellend hoe weinig er terecht komt van de goede ideeën van de christendemocraten als ze in de regering zitten. Periodes ‘in de woestijn’ worden niet zelden benut om stevig na te denken over de vraag waar het CDA zou moeten staan. Vaak komen daar zeer waardevolle zaken uit. Eenmaal op het pluche huilt de partij toch mee met de liberale wolven in het bos. Of laat zij als regeringspartner zich gedoogsteun welgevallen van onbetrouwbare populisten als de PVV die er deze week van Buma in de lezing zo van langs kregen.
Het is nog afwachten wat het nieuwe regeerakkoord straks brengt. Het zou verfrissend en goed voor het CDA zijn als daarin onversneden elementen van Buma’s verhaal terug zouden zijn te vinden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties