De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodinsdag, 12 september 2017

Bijbel is niet vanzelfsprekend op christelijke school
Leeuwarden - Bij dagopeningen, godsdienstlessen en vieringen rondom christelijke feestdagen wordt op protestants-christelijke scholen de Bijbel wel gebruikt. Maar hoe dat gebeurt en met welk doel die dan opengaat, verschilt sterk per school. Dat blijkt uit onderzoek va n de Protestantse Theologische Universiteit en de Christelijke Hogeschool Ede, gedaan in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.
Verus wilde weten waartoe en hoe de Bijbel in het onderwijs een rol kan spelen, zegt voorzitter Wim Kuiper in het voorwoord van het onderzoeksrapport. Dat was vroeger, in de tijd van de stichting van deze scholen, nog ‘glashelder maar die vanzelfsprekendheid is al lang voorbij’. Toch willen de scholen nog wel ‘iets’ met de Bijbel, aldus Kuiper.
Wat dat ‘iets’ dan is en hoe dat vorm krijgt, is een belangrijke vraag in dit kwalitatieve onderzoek. Dat is uitgevoerd met vragenlijsten en interviews bij in totaal twaalf protestants-christelijke scholen - zes in het primair onderwijs en zes in het voortgezet onderwijs, veelal in het midden en westen van het land. De ondervraagde scholen vertegenwoordigen elk een type school: variërend van een school waarbij zowel docenten als leerlingen christelijk zijn en verbonden aan een kerk tot een school waarbij 99 procent van de leerlingen moslim is.
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 12 september.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties