De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 februari

Hoofdartikelmaandag, 9 oktober 2017

Goede burgervader kan geen populist zijn
Met het overlijden van Eberhard van der Laan heeft Amsterdam een geliefd en bekwaam burgemeester verloren. Deze week wordt veel aan hem gedacht. Zijn persoonlijkheid en kwaliteiten zijn uitvoerig belicht. Hij was een echte burgervader en stevig bestuurder. Die combinatie is precies zoals het ambt was bedoeld.
Komt daar met het nieuwe kabinet straks verandering in, nu de beoogde coalitie richting de gekozen burgemeester gaat? Niemand minder dan Abraham Kuyper heeft sterk gepleit om van de burgemeester een burgervader te maken. De voorman van de anti-revolutionairen (de protestantse voorganger van het CDA) zei in 1879: ,,Geef aan de gemeentenaren het recht, om den koning te zeggen, wien ze het liefst benoemd zagen, en ge zult eens zien hoe de burgemeester weer in vollen zin een burgervader wordt”. Kuyper wilde van de burgemeester zelfs een ‘volksman’ maken die de belangen van de gemeente bij het rijk weet te bepleiten.
De burgemeester wordt nu nog door de kroon benoemd. Hij is niet het hoofd van de gemeente, want dat is de gemeenteraad. Zijn voornaamste taak is het voorzitterschap van de raad, leiding geven aan het politieke proces en het bepleiten van de belangen van de gemeente bij het rijk en andere overheden. Daarnaast heeft hij nog bevoegdheden ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. De burgemeesters is in ieder geval geen zetbaas van de minister van Binnenlandse Zaken.
Afgelopen decennia is dat gevaar van afhankelijkheid van Den Haag wel groter geworden. Nogal wat burgemeesters, waaronder enkele in Fryslân, zijn oud-politici - ex-Kamerleden en bewindslieden - die door hun netwerk in Den Haag aan deze functie zijn gekomen. Dat kwam niet door de banden die zij hadden met de gemeente waar ze nu zijn benoemd. Sommigen moesten een familielid of een vakantie-ervaring noemen om te vertellen hoe zij verbonden waren aan de Friese bevolking. Niet sterk. Bij sommigen was de kloof met de bevolking zo groot, dat zij liever in de Randstad verbleven dan in Fryslân.
Er is dus iets voor te zeggen om de burgemeester door de bevolking te laten kiezen. Zo wordt hij meer een volksman. Komende dagen zal de nieuwe coalitie uitleggen welke kant het opgaat. Het gevaar is dat bij het direct kiezen van de burgemeester het evenwicht tussen bekwaam bestuurder en volksman zoek raakt. Dan kunnen de belangen van de gemeente in handen van populisten komen, die wel goed kunnen zingen, acteren of praten, maar niet bekwaam zijn in het bij elkaar brengen van mensen en belangen. Daarom is het verstandig dat de gemeenteraad straks de burgemeester kiest en niet direct de bevolking. De raad weet dat er samengewerkt moet worden en zal zeker op die bekwaamheid selecteren. Het voorkomt dat de verkiezingsrace gaat tussen twee volksmensen op basis van hun populariteit en niet hun bekwaamheid. (HB)

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties