De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Hoofdartikelvrijdag, 10 november 2017

Maak het belang van verkiezingen duidelijk
Een trouwe krantenlezer kan het niet zijn ontgaan: er komen verkiezingen aan. Als eerste de zogenoemde herindelingsverkiezingen in Leeuwarden, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. Die gemeenten groeien of ontstaan door de opheffing van de gemeenten Littenseradiel, Leeuwarderadeel, het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel.
Volgend jaar volgen dan de ‘echte’ gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2018. Maar ook daar doen niet alle gemeenten in Fryslân aan mee: inwoners van Noordoost-Fryslân (Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) hoeven pas in november 2018 de gang naar de stembus te maken. De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat dan per 1 januari 2019.
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zullen in de landelijke media veruit de meeste aandacht krijgen. Dan gaat immers een groot deel van Nederland naar de stembus en daardoor verworden die verkiezingen gauwer tot een algehele test voor het nieuw gevormde kabinet.
Aan die test zal in Fryslân echter slechts een deel van de inwoners bijdragen: alleen de gemeenten Harlingen, Tytjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, De Fryske Marren, Oost- en Weststellingwerf en de Waddeneilanden zullen dan stemmen.
De andere verkiezingen - zowel die over een paar weken als die in november 2018 - trekken minder (landelijke) aandacht en hoogstwaarschijnlijk ook minder kiezers. Vier jaar geleden kwam nog geen 40 procent van de kiesgerechtigden in Leeuwarden opdagen voor de toenmalige herindelingsverkiezingen. Het is daarom de uitdaging voor de politici om juist nu de kiezers ervan te overtuigen dat het belangrijk is om te gaan stemmen.
Want bij juist deze verkiezingen hebben zij de kans om lokale thema’s bij kiezers onder de aandacht te brengen. Hoe willen de partijen in Leeuwarden bijvoorbeeld het verwachte grote zorgtekort opvangen? Wat voor oplossing hebben de partijen in Waadhoeke voor bijvoorbeeld theater de Koornbeurs en hoe denken ze over het feit dat er straks drie zwembaden in de nog niet eens zo grote gemeente liggen (in Sint Annaparochie, Menaam en Franeker)? Blijven die allemaal bestaan of niet? Hoe willen de partijen in Súdwest-Fryslân de belangen behartigen van de vele dorpen en kernen in die grote gemeente? Vertel dat de mensen, via de lokale media, via sociale media, via bijeenkomsten of op wat voor manier dan ook.
Als dat gebeurt, kunnen inwoners van deze gemeenten, goed geïnformeerd over lokale thema’s en onderwerpen, op 22 november hun keuze maken. Voor de betrokkenheid bij de lokale politiek kan dat beter uitpakken dan een gemeenteraadsverkiezing die gekaapt is door landelijke partijen en gedomineerd wordt door landelijke thema’s. TO

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties