De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiozaterdag, 11 november 2017

‘Fries is belangrijk, maar ouders vinden Engels belangrijker’
Bolsward - De positieve grondhouding voor het Fries is er echt wel, benadrukt Doutzen van der Ende, bovenbouwcoördinator en leerkracht in groep 8 van christelijke basisschool De Bron in Bolsward. Toch komt het er niet van om de kinderen alle kennis en vaardigheden van het Fries bij te brengen die de wet voorschrijft, weet het onderwijsteam zelf ook.
Nynke Anna Varkevisser, onderwijskundige van de NHL Hogeschool in Leeuwarden en gewapend met laptop en een lange vragenlijst, komt vandaag de stemming peilen en vooral objectief vaststellen hoe het er hier voorstaat met het Friese onderwijs.
Dankzij het scriptieonderzoek van tijdelijke leerkracht Ymkje van der Zee weten ze bij De Bron al vrij precies hoe sterk het Fries leeft bij docenten, ouders en kinderen. Van de 22 leerkrachten - op deze school van zo’n 320 kinderen zijn er maar liefst 13 groepen - is een kleine meerderheid Friestalig. “Foar elke groep stiet wol in juf of master foar wa’t it Frysk de memmetaal is.” Dat is ook altijd degene die het Friese onderwijs verzorgt. “Der binne Frysktaligen sűnder foech en Nederlânsktaligen mei it foech om Frysk te jaan, mar sy fiele har net wis genôch.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties