De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Hoofdartikelmaandag, 13 november 2017

Medicijnindustrie en de visie op zorg
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) kwam vorige week met een opmerkelijk advies over de prijzen en beschikbaarheid van medicijnen in ons land. De overheid moet fabrikanten van geneesmiddelen veel harder aanpakken om ,,maatschappelijk aanvaardbareĒ prijzen af te dwingen. Daarvoor zou ook de onderhandelmacht van de overheid vergroot moeten worden.
Er worden in het adviesrapport verschillende mogelijkheden genoemd waarmee de overheid meer grip zou krijgen op het gedrag van farmaceutische bedrijven. En een nieuwe aanpak zou nodig zijn omdat er in Nederland een situatie is ontstaan waarvan zowel de samenleving als de individuele patiŽnten de dupe zouden zijn.
De achtergrond van het advies is natuurlijk de enorme winstmarges die door sommige farmaceutische bedrijven op bepaalde geneesmiddelen worden gemaakt.
Aan de andere kant wijst de branche erop dat het ontwikkelen van een medicijn, waarvan maar moet worden afgewacht of het ooit zal worden toegelaten, een zeer langdurig en miljoenen kostend project is. Is het dan gek dat het alleenrecht (patenten) jarenlang wordt gebruikt als terugverdienmodel? Hiertegen kan worden ingebracht dat medicijnproducenten enorme bankrekeningen hebben waarop vele miljarden dollars of euroís staan. Wat is er met andere woorden op tegen om in het belang van de volksgezondheid medicijnen goedkoper aan te bieden? Die enorme bankrekeningen zijn volgens de bedrijven ook nodig om aansprakelijkheid af te kopen als het mis gaat met het op de markt brengen van medicijnen. De aansprakelijkheidskosten zijn enorm en er is wereldwijd een heel advocatencircuit ontstaan dat jaarlijks astronomische bedragen verdient aan duizenden rechtszaken.
Het ligt voor de hand om met de vinger naar de farmaceutische industrie te wijzen. En talloze onderzoeken hebben uitgewezen dat hun streven naar grote winsten voor veel slachtoffers heeft gezorgd en dat hun prijsstelling de zorg soms onnodig duur maakt.
Maar achter dit alles schuilt een aspect dat we niet mogen veronachtzamen. En dat is de visie die we hebben op gezondheid. Het is ontegenzeggelijk waar: veel dure medicijnen zijn onmisbaar. Maar aan de andere kant kunnen veel kwalen en daarmee medicijngebruik worden voorkomen door voorlichting over andere levenswijzen of een andere inrichting van de zorgsector. Er zijn voorbeelden te over, bijvoorbeeld als het gaat om de genezing van sommige soorten diabetes. Ook zou er meer oog moeten zijn voor de inzet van complementaire geneeswijzen. Die leveren vaak tegen veel lagere kosten goede resultaten. Met andere woorden: een boeman aanwijzen is makkelijk, de echte opdracht is te komen tot een nieuwe visie op zorg. PAdV

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties