De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiozaterdag, 18 november 2017

Boeren beloond voor pionierswerk
Eastermar - ,,Jim hawwe baanbrekkend wurk dien en it hat ek in protte neifolging krigen. Boeren kinne net mear sûnder in feriening fan agrarysk natuerbehear".
Dat zei commissaris van de Koning Arno Brok gisteren bij de overhandiging van de Friese Anjer tegen de leden van de jubilerende Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL). De organisatie vierde eerder dit jaar haar 25-jarig jubileum met een symposium in de Hege Stins in Eastermar waar nu de overhandiging van de prijs plaatsvond. In zijn toespraak stelde Brok dat de vereniging in de afgelopen decennia landelijk velen tot een voorbeeld is geweest.
Brok prees de vasthoudendheid van de aangesloten boeren. ,,Jim krigen wol alle romte fan doetiids it ministearje fan VROM, mar it foel net altiten ta. Der moast striden wurden tsjin de regeljouwing. Jim hawwe net sjoen nei de skieding tusken buorkjen en de natoer, mar socht nei de kombinaasje. En dat is tige slagge. It hat bliken dien dat jim wize fan wurkjen foardielen opsmiten hat foar it lânskip, de boeren, natoer en ek it toerisme.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 18 november.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties