De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Hoofdartikelmaandag, 20 november 2017

Moeilijke keuzes voor Leeuwarder scholen
Voor het komende schoolseizoen 2018-2019 zijn er moeilijke keuzes te maken voor bestuurders van de basisscholen in Fryslan. Dat geldt in het bijzonder voor de scholen die binnen de nieuwe gemeente Leeuwarden komen en straks te maken krijgen met een hogere opheffingsnorm. In het vrijdag verschenen rapport hangt een zwaard van Damocles boven zo’n acht tot vijftien scholen. In sommige gevallen zal een fusie binnen de koepels soelaas bieden, maar waarschijnlijk niet in alle gevallen, zo valt uit het rapport van de provincie te lezen. Bovendien gaat de krimp in de dorpen verder. Als de opheffing niet in 2019 plaatsvindt, dan dreigt die sterker in 2025 of gauw daarna.
Het kabinet heeft goede intenties getoond met extra geld voor instandhouding van scholen in bepaalde gebieden uit oogpunt van pluriformiteit. In de brief van de provincie wordt vanuit overheidsperspectief gewezen op het behoud van openbaar onderwijs. Maar de koepels voor bijzonder onderwijs doen er goed aan om ook hun identiteit vertegenwoordigd te zien in de omliggende dorpen.
In het rapport wordt gesuggereerd dat de kwaliteit bij een schoolgrootte van tenminste zestig leerlingen en vier combinatiegroepen een basisvereiste is. De vraag is of dat zwaarwegend genoeg is om de school uit het dorp te laten vertrekken. De aantrekkelijkheid van het dorp vermindert daardoor ook sterk.
Enkele bestuurders rekenen zich al enigszins rijk met fusies van verschillende koepels waardoor de scholen zich met middeling van aantallen een school onder de opheffingsnorm kunnen behouden. Dat is vaak een tijdelijke constructie. Er zijn weliswaar honderden scholen die onder de opheffingsnorm open zijn, maar dan moet de gemiddelde schoolgrootte binnen het nieuwe cluster fors boven de opheffingsnorm zitten, namelijk 1,6 keer de opheffingsnorm. Aangezien er behoorlijk wat scholen op de grens zitten, is dat mogelijk geen duurzame oplossing.
Het is merkwaardig dat in het rapport bij het hoofdstuk van de brede afweging geen enkele melding wordt gemaakt van de identiteitsvraag van de school. Het woord identiteit komt er zelfs met geen woord in voor. Dat zou een basisvraag moeten zijn. Als de opheffing ten koste gaat van de toegang tot een school van de eigen levensovertuiging, dan zouden ouders en bestuur zich sterk moeten maken voor behoud van de school. Er moet binnen een afstand van tien kilometer rijden altijd openbaar onderwijs beschikbaar zijn. Christelijke basisscholen met tenminste vijftig leerlingen hoeven niet te sluiten als de dichtstbijzijnde school verder dan vijf kilometer hemelsbreed verwijderd is. Het is te hopen dat de besturen en ouders het belang van hun eigen christelijk onderwijs inzien. HB

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties