De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 mei

Economievrijdag, 1 december 2017

Schaalvergroting in de melkveehouderij stokt
Den Haag - Melkveebedrijven zijn gemiddeld minder groot dan een jaar eerder doordat boeren werk maken van het inkrimpen van de veestapel. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een Nederlandse melkveehouder gemiddeld net geen honderd koeien bezit.
De afschaffing van het melkquotum in april 2015 zorgde voor een forse groei van de melkveestapel. Dit was ook te merken in de melkproductie, die stevig toenam. Daardoor werd echter ook het plafond van maximale fosfaatproductie overschreden. De groei stagneerde en melkveehouders werden verplicht om koeien weg te doen.
Uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling van 1 april van dit jaar blijkt het aantal melkkoeien met 50.000 te is gedaald. Ook zijn er minder kalveren. Landelijk zijn er ongeveer 1,7 miljoen melkkoeien, dat zijn er 600.000 minder dan in 1980, enkele jaren voor de invoering van de melkquotering. De Europese Unie stelde die quotering in om boterbergen en de grote hoeveelheden melkpoeder in opslag terug te dringen.
Ondanks de licht gekrompen melkveestapel steeg de omzet van de melkveesector dit jaar. Dit kwam vooral door aantrekkende melkprijzen. Tot en met het derde kwartaal werd gemiddeld 30 procent meer omzet behaald in vergelijking met een jaar eerder, zo blijkt uit de btw-aangiften, waarop het CBS zich baseert. In het derde kwartaal van het jaar viel de omzet op jaarbasis 40 procent hoger uit.
Record aan melk
In 2016 werd er een recordhoeveelheid van 14,3 miljard kilo melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken. Doordat de prijsdaling in 2016 verder doorzette (daling gemiddeld 7 procent ten opzichte van 2015), bleef de totale jaaromzet van de melkveesector nagenoeg gelijk (daling van 0,5 procent). In de loop van 2016 heeft de melkprijs zich hersteld.
Door schaalvergroting hebben bedrijven met 120 melkkoeien of meer de laatste jaren een steeds groter aandeel in de omzet van de melkveesector gekregen. Dit aandeel grote bedrijven steeg van 38 procent in het derde kwartaal van 2014 naar 49 procent in hetzelfde kwartaal van 2016. Dit jaar is het aandeel grote melkveebedrijven, door de krimp van de veestapel, weer iets teruggelopen.
Eerder dit jaar meldde het CBS dat de schaalvergroting die tot vorig jaar aanhield niet heeft geleid tot minder koeien in de wei. Ondanks de schaalvergroting is het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen in 2016 toegenomen, van 75,6 procent in 2015 naar 76,5 procent van het aantal bedrijven een jaar later. Het aandeel melkkoeien in de wei bleef met 65 procent gelijk.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties