De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 mei

Economiedinsdag, 5 december 2017

Te weinig biodiversiteit in nieuw EU-beleid
Het behoud en vooral het verbeteren van de biodiversiteit in landbouwgebieden krijgt te weinig aandacht in het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) dat over drie jaar ingaat. Dat blijkt uit een inventarisatie van Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Vorige week werden de contouren van het nieuwe beleid gepresenteerd. ,,Binnen het GLB ontbreken er voldoende prikkels om effectieve maatregelen te nemen”, stellen de wetenschappers.
In het verleden had het GLB als doel het stimuleren van de landbouwproductie en het garanderen van een goed inkomen voor de boer. Dat beleid gold als een succes, de landbouwproductie is enorm toegenomen. Door deze doelen uit het verleden heeft de verdeling van directe betalingen geresulteerd in een situatie waarin GLB-betalingen vooral gingen, en nu nog steeds gaan, naar bedrijven die hoogproductief en intensief zijn.
In het huidige GLB zijn de betalingen losgekoppeld van de productie en worden ze momenteel stapsgewijs gelijkgetrokken, zodat elke hectare landbouwgrond in 2020 hetzelfde bedrag ontvangt. Door de afschaffing van de aan productie gekoppelde steun en het gelijktrekken van GLB-betalingen bevordert het huidige GLB niet een verdere intensivering van de landbouw. Wel kan gesteld worden dat we nog te maken met een na-ijleffect van de oude productiesteun. Uit de analyse blijkt dat de GLB-betalingen momenteel zo verdeeld zijn dat gemiddeld hoge GLB-betalingen opvallend vaak samenvallen met gebieden waar het aandeel boerennatuur laag is en de druk op milieu en biodiversiteit hoog.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 5 december.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties