De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 mei

Economiewoensdag, 6 december 2017

Winkels Noord-Fryslân dicht voor Kerst
Leeuwarden - Vijf gemeenten in het noorden van Fryslân, twee in het Westerkwartier én de Noordoostpolder houden vast aan het verbod op de zondagsopenstelling van winkels op de dag voor Kerst. Dat betekent dat detaillisten de deuren veelal drie dagen dichthouden. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Detailhandel Nederland riep gemeenten eerder op ruimhartig om te gaan met openingstijden omdat anders ‘extreme drukte’ zal ontstaan op 23 december.
De gemeenten Menameradiel, Ferwerderadiel, Dantumadiel, Achtkarspelen, Smallingerland, Zuidhorn en Grootegast wijzen op afspraken die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd. De Noordoostpolder heeft in samenspraak met ondernemers besloten om winkels op zondag 24 december dicht te houden en wél op 31 december koopzondag te houden.
Enkele tientallen ondernemers in het centrum van Drachten lieten onlangs weten, tegen het gemeentebeleid in, tóch open te willen gaan op de zondag voor Kerst. In de raad van Smallingerland probeerde de fractie ELP daar steun voor te vinden, maar kreeg nul op het rekest. B en W maakten de winkeliers vorige week duidelijk dat een zelf opgezette koopzondag zou leiden tot directe sluiting en forse boetes. Daarop werd van de winkelactie afgezien. Er wordt nog wel over een alternatief nagedacht.
Ook in de raad van Leeuwarderadeel was er een pleidooi de koopzondag op 24 december voor de detailhandel open te stellen. Nu mogen alleen levensmiddelenwinkels in de gemeente klanten ontvangen. De coalitie van CDA, PvdA en VVD verwierp de motie, die refereerde aan parkeerproblemen, files en vertrek van klanten naar buurgemeenten.
Voorzitter Ale Procee van H&I Surhuisterveen zegt dat de ondernemersvereniging graag meer ruimte zou willen voor openstelling op zondag en dat dit standpunt dit jaar opnieuw onder de aandacht is gebracht van het college van Achtkarspelen. ,,We hebben gevraagd om een uitzondering voor de zondag voor Kerst. Dat willen onze leden graag en is ook een service en geste die je biedt aan consumenten. Het college heeft besloten vast te houden aan het coalitieakkoord." Uit een enquête onder de H&I-leden van anderhalf jaar terug bleek dat 70 tot 75 procent van de ondernemers in het dorp het hele jaar, een deel daarvan of op ‘themazondagen’ open zou willen.
Ondernemers
Niet alleen een college besluit in sommige gemeenten overigens tot zondagsrust, ook ondernemers zelf hebben soms geen oren naar zondagse openstelling. Dat geldt niet alleen rond Kerst en Oud en Nieuw, maar het gehele jaar.
In Marum mogen winkeliers met een ontheffing open op 24 en 31 december. Daar lijken alleen de Lidl en Albert Heijn gebruik van te willen maken. Ook in Kollumerland is er naast de supermarkten weinig animo onder detaillisten. In het Bildt is er een winkel, een kledingzaak, die open wil op 24 december.
Achttien Friese gemeenten, Marum en Leek hebben wel een koopzondag op de dag voor Kerst. Dongeradeel heeft ervoor gekozen voor Kerst wel open te zijn en op oudjaarsdag niet. In een aantal is de zondag structureel een koopzondag. Dit vanwege de service aan toeristen of om ondernemers ruimte te geven voor eigen invulling. Op de dag voor Kerst wordt in sommige gevallen de ochtend ook vrijgegeven om open te zijn, In verband met kerstavond gaan de winkels wel overal voor zeven uur ‘s avonds dicht.
Meer in het Friesch Dagblad van 6 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties