De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 mei

Economiewoensdag, 6 december 2017

Boer in Fryslân laat houtwallen met rust
Leeuwarden - Veel boeren trekken wegbermen bij de akkers en kappen houtwallen om meer mest af te kunnen zetten en een hogere EU-subsidie te ontvangen, meldde dagblad Trouw. Voor Fryslân ligt dat veel genuanceerder, stelt Foppe van der Meer van Landschapsbeheer Friesland.
,,We hadden het hier op kantoor net over", zegt Foppe van der Meer van Landschapsbeheer Friesland. ,,Op sommige plaatsen in Nederland zal het kappen van houtwallen en bermen bij de akkers trekken voorkomen. Maar dat beeld ligt zeker voor Fryslân een stuk genuanceerder.”
Zo werken in Noordoost-Fryslân volgens Van der Meer boeren en natuurbeheerders al decennialang samen voor behoud van het landschap. ,,Je hebt hier de vereniging Noardlike Fryske Wâlden waar boeren en particulieren samenwerken om in het landbouwgebied het cultuurhistorische landschap te behouden. In dat gebied zijn er tien jaar geleden een aantal proefvlakken aangewezen. In die periode is er wel her en der wat veranderd en verdwenen. Maar dat is op andere plaatsen weer vervangen.”
Dat Fryslân zich volgens hem op dit gebied gunstig onderscheidt, heeft een historische verklaring. ,,Vijfentwintig jaar geleden werd de Vereniging Eastermars Lânsdouwe opgericht. Het was de eerste agrarische natuurvereniging in Nederland waarbij boeren en grondgebruikers, genoodzaakt door de verzuringsproblematiek, landbouw met beheer van natuur en landschap combineerden.”
Van het landelijk geld voor agrarisch natuurbeheer gaat een fors deel naar Fryslân. ,,We krijgen bijna een kwart van het landelijk budget. Tot 2021 is er jaarlijks in Fryslân in totaal veertien miljoen euro beschikbaar. Bijna twee miljoen daarvan gaan naar het beheer van houtwallen en elzensingels die vooral in de Fryske Wâlden staan.”
Ook volgens Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, wordt er in Noordoost-Fryslân zeer zorgvuldig omgegaan met elzensingels en houtwallen. ,,In de afgelopen jaren is het besef in deze streek alleen maar toegenomen dat we met het coulisselandschap goud in handen hebben. Het is indertijd door de overheid ook aangewezen als Nationaal Landschap. Dat geeft voor het boeren beperkingen maar ook financiële tegemoetkomingen om het landschap te onderhouden. Natuurlijk vraagt het onderhoud inspanning en tijd voor de boeren. Daarom krijgen ze er ook een vergoeding voor. Maar het levert tegelijk ook veel op. Het unieke landschap zorgt voor woongenot en is ook een toeristische trekpleister. En laten we de biodiversiteit niet vergeten. Die gedijt bij de houtwallen. Fryslân mag dan lijden aan landschapspijn, dat geldt niet voor Noordoost-Fryslân.”
Van inpikken van bermen om meer mest kwijt te kunnen, is in Fryslân volgens hem ook geen sprake. ,,De mestdruk is in deze provincie lang niet zo groot als in veel andere provincies zoals Noord-Brabant.”
Groningen
In Groningen zijn de afgelopen jaren wel veel houtwallen verdwenen, bevestigt Van der Ploeg. ,,Zonde want in feite loopt het coulisselandschap van oostelijk Fryslân door in Groningen. Die streek heeft echter in die provincie niet het predicaat Nationaal Landschap gekregen. Ze kennen ook niet een vereniging als de Noardlike Fryske Wâlden.”
Er is volgens hem wel sprake van een kentering in Groningen. ,,Er is nu wel een gedeputeerde die de bescherming van de houtwallen wil oppakken.”
In Zuidoost-Fryslân is de situatie volgens Foppe van der Meer minder rooskleurig dan in de Wâlden. ,,In dat deel van de provincie zie je wel een vorm van sleet. Niet dat daar kilometers wal zijn gerooid maar door weinig tot geen onderhoud zijn die houtwallen minder dicht.”
Sinds vorig jaar is er in Zuidoost-Fryslân een vergoeding voor onderhoud gekomen. De belangstelling daarvoor onder boeren is volgens Van der Meer groot.
Dat boeren vergoed worden voor het behoud van de wallen, vindt Van der Meer niet vreemd. ,,Het boerenbedrijf moet zich wel kunnen blijven ontwikkelen. Dat vraagt in zo’n gebied effectiever ruimtegebruik. Dat kan bijvoorbeeld door de bereikbaarheid van landerijen te vergroten. De grote landbouwvoertuigen van tegenwoordig kunnen niet over een dammetje van vier meter. Door deze vergunningvrij te laten verbreden kan de boer zijn land blijven bereiken en blijft tegelijk het landschapsbeeld in stand.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties